Ürpek nedir, Ürpek ne demek

Ürpek; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Mazı ağaçları üstündeki tüylü nesne.

Ürpek isminin anlamı, Ürpek ne demek:

Ürperen, ürpermiş. Mazı ağaçlarının üstündeki tüylü nesne. Ürpek ismi; Türkçe kökenli olup bir Kız ismidir.

Teknik terim anlamı:

Ürpermiş.

Ürpek kısaca anlamı, tanımı

Üstünde : Üstündeki, karşılığı üs'ta

Ürper : Titreme, titreyiş.

Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

Tüylü : Tüyü olan. Uzun tüyleri olan kilim.

Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Öznenin dışında kalan her konu, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.

Mazı : Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya). Kağnı ve arabalarda iki tekerleği birbirine bağlayan ağaç dingil. Hayvansal ve bitkisel asalakların bitkilerde oluşturduğu ur.

Ağaç : Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. Tahta, kereste.

Diğer dillerde Ürozis anlamı nedir?

İngilizce'de Ürozis ne demek ? : urosis