Ürsetmek nedir, Ürsetmek ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Üstelemek, savlamak.

Ürsetmek tanımı, anlamı

Üstelemek : Bir düşünce veya istek üzerinde durmak, direnmek, ısrar etmek, tekit etmek. Bir isteği, bir buyruğu tekrarlamak, tekit etmek. Bir şeyin üstüne eklenmek, katılmak, inzimam etmek. Hastalık yeniden ortaya çıkmak, depreşmek, nüks etmek

Üsteleme : Üstelemek işi, tekit.

Savlamak : İddia etmek.

Savlama : Savlamak işi.

Üstel : Üstü olan.

Savla : Gemilerde bayrakları direğe çekmekte kullanılan ince ip.

Üste : "Fazladan vermek, ödemek" anlamındaki üste vermek, "fiyatı artırmak eklemek, katmak" anlamlarındaki üste vurmak deyimlerinde geçen bir söz. "Başarmak, becermek" anlamındaki üstesinden gelmek deyiminde geçen bir söz.

Diğer dillerde Ürozis anlamı nedir?

İngilizce'de Ürozis ne demek ? : urosis