Üstün zeka nedir, Üstün zeka ne demek

  • Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ

Üstün zeka tanımı, anlamı:

Üstün : Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha.

Kıvrak : Canlı, hareketli, atik. Yerli dokuması kara bezden yapılmış köylü kadın yeldirmesi. İnce tülbent veya ipekli başörtüsü. Güzel, şık, yakışıklı. Aceleci. Akıcı, işlek.

Çabuk : Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı. Hızlı, müstacel, yavaş karşıtı. "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.

İyi : Yerinde, uygun. Yeterli, yetecek miktarda olan. Doğru olan. İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı. Bol, çok, aşırı. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. Esen, sağlıklı.

Bir : Sayıların ilki. Bir kez. Ancak, yalnız. Sadece. Aynı, benzer. Beraber. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bu sayı kadar olan.

 

Üstün zekalı : Üstün zekâya sahip olan.

Üstün zekalı çocuklar : Geçerli ve güvenilir zekâ testlerinde sürekli olarak 130 ve daha yukarı zekâ bölümü sağlayan; kendi yaşıtlarından rasgele seçilmiş bir kümenin yüzde 98'inden üstün olan çocuklar.

Üstün zekalılık : Üstün zekâlı olma durumu.