Üst deri nedir, Üst deri ne demek

Üst deri; bir anatomi terimidir.

  • Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm.
  • Yüksek bitkilerde bütün bölümleri sararak onları dış etkilerden koruyan renksiz, saydam, bir hücreli tabaka, epiderm

Biyoloji'deki anlamı:

Dış deriden (ektoderm) meydana gelen, vücudu dıştan örterek koruyan, omurgasız hayvanlarda bir sıralı hücre tabakasından, omurgalı hayvanlarda ise keratinli çok tabakalı yassı epitelden meydana gelen derinin üst tabakası.

Bitki kök, gövde ve yaprakların dış epitel örtüsü. Epidermis.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Derinin dermis üstündeki keratinize çok katlı yassı epitelinden oluşan en üst tabakası, epidermis.

İngilizce'de Üst deri ne demek? Üst deri ingilizcesi nedir?:

epidermis

Fransızca'da Üst deri ne demek?:

surpeau

Üst deri anlamı, tanımı:

Üst deri altı : Üst derinin altında bulunan hücre katmanı.

Deri : Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. Toplantı, düğün. Bu tabakadan yapılmış. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten.

Tabaka : Katman. Derece. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt. Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. Katman.

 

Epiderm : Üst deri.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Bölüm : Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Çağ, devir.

Onlar : Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım.

Renksiz : Solgun görünen, soluk. Rengi olmayan. Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan.

Diğer dillerde Üst deri anlamı nedir?

İngilizce'de Üst deri ne demek? : n. cuticle, epidermis, scarfskin

Almanca'da Üst deri : n. Epidermis