Identical türkçesi Identical nedir

 • Özdeş.
 • Birbiriyle aynı.
 • Her türlü nitelik bakımından oluşan bir eşitlik.
 • Bilgisayar, fizik, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Farksız.
 • İdentikal.
 • .
 • Bitkisel yeniliğin varlığı için, ortaya çıkan yeni bitkinin hep aynı sonucu verebilmesi.
 • Bir.
 • Birbirinin aynısı.
 • Bir başkasıyla tüm benzer özellikleri taşıyan.
 • Tıpkı.
 • Aynı.
 • Özdeşlik.
 • Ayrımsız.

Identical ile ilgili cümleler

English: I have an identical twin.
Turkish: Benim bir tek yumurta ikizim var.

English: Ali might have an identical twin.
Turkish: Ali bir tek yumurta ikizi olabilir.

English: Ali and I aren't identical twins.
Turkish: Ali ve ben tek yumurta ikizi değiliz.

English: Ali and John are identical twins.
Turkish: Ali ve John tek yumurta ikizleri.

English: Although the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
Turkish: Şartlar hafifçe farklı olmasına rağmen, bizim deneyin sonucu Robinson'unki ile aynı.

Identical ingilizcede ne demek, Identical nerede nasıl kullanılır?

Identical characters : Kimlik özellikleri. Bitkisel yeniliklerde bitkiyi belirten ve öteki bitkilerden ayıran özellikler.

Identical figures : Özdeş şekiller.

Identical formulation of question : Sınama-yeniden sınama yordamında ya da süremli bir araştırmada başvurulan koşut sorularda kullanılan anlamca özdeş ya da benzer deyiş birimi. Özdeş soru deyişi.

 

Identical regressor : Özdeş bağlaştıran.

Identical signs : Özdeş imler. Birbirinin özdeşi olduğundan, marka olarak kütüğe yazılmayan imler.

Identical twin : Tek yumurta ikizliği. Tek yumurta ikizleri. İdentikal ikizlik. Özdeş ikiz.

Identicalness : Özdeşlik.

Nonidentical : Benzer olmayan. Özdeş olmayan. Farklı. Tek yumurta ikizi olmayan.

Independent identically distributed : Bağımsız özdeşçe ayrılmış. Bağımsız özdeşçe dağılmış.

Identical twinnig : Tek yumurta ikizliği. Tek fertilize olmuş ovumun bölünmesiyle oluşan ve her bir yarısının diğer yarısı aynı olan tek yumurta ikizleri, monozigotik ikizlik, identikal ikizlik. bu tip ikizlikte iki adet amniyon kesesi, bir adet koryon kesesi ve ortak bir plasenta veya gelişen iki adet blastosistin nodus embriyonalisten tamamen ayrılmamasıyla yapışık ikizlik biçimlenir.

İngilizce Identical Türkçe anlamı, Identical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Identical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Idem : Aynı yazar.

Identity : İki yanı, değişkenlerinin her değeri için eşit olan denklem. Bilinmeyenlerin her değeri için doğru olan, bilinen ve bilinmeyen niceliklerden oluşan bir eşitlik. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bir gözlemcinin bilgi almak jstediği kişiye kendisini tanıtmak üzere sunduğu, onamlı bir niteliği olan belge. Benzerlik. Kimlik.

Indifferens : İndifferens.

Companions : Kavalye. Refakatçi. Yoldaş. Güverte merdiveni. Arkadaş. Ahbap. Bakıcı. (büyük iskender'in) kraliyet muhafız birliği. El kitabı.

 

Indistinguishable : Fark edilemez. Seçilemez. Ayırt edilemeyen. Ayırt edilemez. Farkedilemez. Ayırt edilmesi olanaksız. Benzer.

All overs : Kışkırtma. Her yönden. Bitik. Yeniden. Aynen. Baştan. Her tarafta. Heyecanlı olma durumu. Tekrar.

Any : Biraz da olsa. (herhangi) bir. Herhangi bir tanesi. Kimse. Hiçbir. Herhangi birisi. Azıcık. Birazcık olsun. Biri. Değme.

Just as : Tam o anda. Nasıl ki. Gibi. -iken. Olduğu anda. Aynen.

Identical synonyms : exactly like, identicalness, some, undistinguished, the same, another, coequal, counterparts, alleles, like, image, all of a piece, bub, mono, compeer, cobber, two of a kind, monos, according as, comate, all one, coequals, alone, only god knows, identities, for all the world as if, bar none, just like, better half, indentical, the only, facsimile, indifferent.

Identical zıt anlamlı kelimeler, Identical kelime anlamı

Different : Ayrışık. Farklı. Çeşitli. Başka türlü. Özge. Başka. Muhtelif. Ayrı. Diğer. Değişik.

Other : Özge. Sonraki. Başka türlü. Bundan başka. Öteki. Öbürü. Diğer. Öbür. Geçen. Başka.

Identical ingilizce tanımı, definition of Identical

Identical kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Not different. The very same. The same. The selfsame. As, the identical person or thing.