Ilımlılık nedir, Ilımlılık ne demek

  • Ilımlı olma durumu, mutedillik

"Ilımlılık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bak, eğer yüklendiğimiz, karşı durduğumuz kimseler yöneticiler olsalar ılımlılıktan söz açmazdım." - A. Ağaoğlu

Bilimsel terim anlamı:

Bir görüş, kanı ya da tutumun aşırılıktan kaçınılarak ortalama eğilimle benimsenme durumu.

Benzetmede aşırılıktan, yadırgıdan kaçınma. bk. benzetme.

İngilizce'de Ilımlılık ne demek? Ilımlılık ingilizcesi nedir?:

moderatenes

Osmanlıca Ilımlılık ne demek? Ilımlılık Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

itidal

Ilımlılık kısaca anlamı, tanımı:

Ilımlı : Siyasette aşırı görüşler arasında ortalama bir görüşü savunan. Düşünce, iş vb.nde aşırıya kaçmayan, ölçülü, mutedil, itidalli.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Mutedillik : Ilımlılık.

Olma : Olmak işi.

Ilımlılık ile ilgili Cümleler

  • Sağlık ılımlılık ile tutarlıdır.
  • İyi sağlık egzersiz ve ılımlılıktan ayrılamaz.

Diğer dillerde Ilımlılık anlamı nedir?

İngilizce'de Ilımlılık ne demek? : n. moderation, mildness, moderateness, temperateness, clemency, modesty, continence, decency, equability, mean

Fransızca'da Ilımlılık : modération [la], mesure [la], sobriété [la], tempérance [la]

Rusça'da Ilımlılık : n. воздержанность (F)