Imperilment türkçesi Imperilment nedir

  • Tehlikede olma durumu.
  • Tehlike altında olma.
  • Risk altında olma.
  • Riskte olma durumu.

Imperilment ingilizcede ne demek, Imperilment nerede nasıl kullanılır?

Imperilments : Riskte olma durumu. Risk altında olma. Tehlikede olma durumu. Tehlike altında olma.

Imperil : Tehlikeye düşürmek. Tehlikeye atmak. Tehlikeye sokmak.

Imperiled : Risk durumunda. Riskte. Tehlikeye girmiş. Tehlikede.

Imperiling : Tehlikeye düşürmek. Tehlikeye atmak. Tehlikede olma eğiliminde. Tehlikeye girme meyilinde. Riskte olma eğiliminde. Tehlikeye sokmak. Risk durumunda olmaya meyilli.

Imperilled : Tehlikede. Riskte. Tehlikeye girmiş. Risk durumunda.

Imperilling : Tehlikeye girme meyilinde. Riskte olma eğiliminde. Tehlikede olma eğiliminde. Risk durumunda olmaya meyilli.

Imperils : Tehlikeye atmak. Tehlikeye düşürmek. Tehlikeye sokmak.

İngilizce Imperilment Türkçe anlamı, Imperilment eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Imperilment ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Blockage : Muhasara. Abluka. Tıkanma. Tıkanıklık. Blokaj. Tıkama. Durdurum. Tıkayıcı şey. Bir değerin yetkilinin izni olmadan sahibi tarafından kullanılmasının engellenmesi. krş. bırakım.

Closure : Koymak. Oylamaya geçmek. Kapatıcı. Kapanım. Kötü bir şeye son verme. Bitirme. Kapatma. Patlayıcı ünsüzlerin boğumlanması sırasında ses yolunun önce bir kapanma durumuna geçmesi: c, ç, d, t, p, k, g ünsüzlerinin boğumlanmasında görüldüğü gibi. Kapanma. Son.

 

Incumbrance : Bir mülk üzerinde alacak iddiası veya haciz (hukuk terimi). Yükümlülük. Masraf. Engel. Yük. Gayri menkulle yüklenen külfet veya mükellefiyet. Ağırlık. Destek için başkasına bağımlı olan (özellikle de bir çocuk). Borç. Ayak bağı.

Tumbler : Hacı yatmaz. Sapsız bardak. Büyük su bardağı. Taklacı güvercin. Kapı mandalı. Mandal. Döner boşaltıcı. Taklacı. Perendeci. Su bardağı.

Stop : Durdurma. Kesilmek. Kapamak. Dinmek. Son vermek. Kesmek. Patlayıcı ünsüz. Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı yönetmenine verdiği komut. Noktalamak. Çeşitli ışık düzengeci açıklıklarında, bir merceğin bağıntılı açıklığını, başka bir deyişle, geçirdiği ışık niceliğini belirleyen sayı; merceğin odak uzunluğunun, ışık düzengeci açıklığına (çapına) bölünmesiyle elde edilir. (örneğin, odak uzunluğu 135 mm, ışık düzengeci çapı 30 mm olan merceğin f sayısı 135:30==4,5'tir ve f 4,5, f:4,5, f/4,5, 1:4,5 gibi çeşitli biçimlerde yazılır).

 

Stoppage : Durgu. Tıkanıklık. Durdurma. Kesinti. Kesme. Tıkanma. Kabız. İşi durdurma. Durma.

Drag : Aptal. Engel. Geri zekalı tip. Ağır hareket. Bir nesne ile ağdalı bir akışkan, bağıl devinim içinde bulunduğunda nesnenin devinime karşı gösterdiği direnim. Trol. Bir kırığın yakınında, katman uçlarının aşağı ya da yukarı doğru kıvrık olması. Bilgisayar, fizik, jeoloji alanlarında kullanılır. Sürüklenmek. Suyun dibini taramak.

Check : Denetlemek. Kontrol işareti koymak. Gözden geçirmek. Frenlemek. Bir kişinin, bir banka ya da başkası üzerinde bulunan alacağının tümünü ya da belirli bir çek karnesi bölümünü diğer bir kişiye ödetmek amacıyla düzenlediği belge, ödeme buyruğu. Denetleme yapmak. Karelerle kaplamak. Kontrolden geçirmek (birini veya bir şeyi). Kontrol. Kısmak.

Obstructor : Mani. Rahatsız eden şey. Zorlaştırıcı kimse veya şey. Engel. Engelleyici. Engelleyici kimse veya şey.

Imperilment synonyms : diriment impediment, imperilments, construction, difficulty, obstructer, millstone, encumbrance, obstruction, block, straitjacket, handicap, structure, interference, preventative, barrier, hindrance, albatross, bind, hitch, blockade, impedimenta, endangerment, deterrent, hinderance, occlusion, endangerments, bar, preventive, balk, baulk, obstacle.

Imperilment ingilizce tanımı, definition of Imperilment

Imperilment kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of imperiling, or the state of being imperiled.