Implicatively türkçesi Implicatively nedir

  • İmalı bir şekilde.

Implicatively ingilizcede ne demek, Implicatively nerede nasıl kullanılır?

Implicative : İmalı.

Implicating : Bulaştırmak. Kapsamak. Sokmak. Karıştırmak. İçermek. İçine almak.

Implication : İçerim. Dolaşma. Dolaştırma. (bir kimseyi olumsuz bir şeye) karıştırma veya bulaştırma. İçine sokma. İma. Saklı olan anlam. Bir olgu, kavram ya da anlatımın açık-örtük, doğrudan-dolaylı bileşenlerinin tümü. Dolaylı anlatma. Gerektirme.

Implications : Dolaylı anlatma. İçine sokma. İma etme. Sonuçlar. Öneriler. Tavsiyeler. Dolaşma. Bulaştırma. İçerme.

By implication : İma yollu. Dolayısıyla. Üstü kapalı. Dolaylı olarak.

Strict implication : Kesin gerektirme.

İngilizce Implicatively Türkçe anlamı, Implicatively eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Implicatively ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Connotative : Sezdirimsel. Hatırlatıcı. İmalı. Çağrımsal. Yananlamsal. İma eden.

Suggestive : Müstehcen. Telkin edici. Açık saçık şeyleri ima eden. Anlamlı. İmalı. Hatırlatıcı. Açık saçık. Akıl çelen. Fikir verici. Önerisel.

Allusively : Delaleten. İmalı biçimde. İma yoluyla.

Implicatively synonyms : hintingly.

Implicatively zıt anlamlı kelimeler, Implicatively kelime anlamı

Denotative : Düzanlamsal. Belirten. Gösteren. Temsil eden. İfade eden. İşaret eden.

Implicatively ingilizce tanımı, definition of Implicatively

Implicatively kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : By implication.