Impressio cardiaca türkçesi Impressio cardiaca nedir

  • Yürek çöküntüsü.
  • İmpresyo kardiyaka.
  • Akciğerlerin facies medialis'in pars mediastinalis’inde kalbin neden olduğu çöküntü, impresyo kardiyaka.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Impressio cardiaca ingilizcede ne demek, Impressio cardiaca nerede nasıl kullanılır?

Impressio : İz, çöküntü. İmpresyo.

Impressio abomasica : Şirden çöküntüsü. İmpresyo abomazika. Geviş getirenlerde şirdenin karaciğerin viseral yüzünde yaptığı iz, impresyo abomazika.

Impressio duodenalis : Duodenum çöküntüsü. İmpresyo duodenalis. Onikiparmak bağırsağı çöküntüsü. Duodenum'un pars cranialis'i ile pars descendens’inin, karaciğerin viseral yüzünde oluşturduğu iz, impresyo duodenalis.

Impressio esophagea : Karaciğerin margo dorsalis’i üzerinde yemek borusunun oluşturduğu iz, impresyo özofagea. İmpresyo özofagea. Yemek borusu çöküntüsü.

Impressio gastrica : İmpresyo gastrika. Karaciğerin viseral yüzünde midenin yaslanması sonucu oluşan çöküntü, impresyo gasrtika. Mide çöküntüsü.

İngilizce Impressio cardiaca Türkçe anlamı, Impressio cardiaca eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Impressio cardiaca ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abaxial : Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksendışı. Abaksiyal.

 

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abattoir : Kesimevi. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın. Karnın altı. Abdomen. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım.

Impressio cardiaca synonyms : a c deformity, a c syndrom, abdominal pain, a crochordon, abamectin, abdominal fat necrosis.