Incendiarist türkçesi Incendiarist nedir

  • Yangın çıkaran kimse.
  • Kışkırtıcı.
  • Kundaklayan kimse.
  • Bilerek ve isteyerek provoke eden.
  • Kundakçı.
  • Bilerek ve kötü niyetle bir mülkü ateşe veren kimse.
  • Elebaşı.

Incendiarist ingilizcede ne demek, Incendiarist nerede nasıl kullanılır?

Incendiarism : Kundakçılık. Kızıştırma. Kışkırtıcılık.

Incendiaries : Kasten yangın çıkaran. Kışkırtıcı. Fesatçı. Kundakçı. Yangına yol açan. Yangın çıkaran. Yangın bombası. Yangın çıkaran kimse. Tahrik edici. Yakıcı malzeme bileşeni.

Incendiary : Yangına yol açan. Kışkırtıcı. Karışıklık çıkaran. Yakıcı malzeme bileşeni. Yangına neden olan. Kasten yangın çıkaran. Fesatçı. Tahrik edici. Kundakçı. Yangın çıkaran kimse.

Incendiary bomb : Yangın bombası. Kundak bombası (molotov kokteyli).

Armour piercing incendiary : Zırh delici yangın mermisi.

İngilizce Incendiarist Türkçe anlamı, Incendiarist eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Incendiarist ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Vanguard : Öncü birlik. Öncücü. Öncü kolu. Öncü kuvvet. Öncü kıta. İleri kol. Muharebede ordunun ön safı. Keşif kolu. Öncü.

Instigators : Teşvik eden. Tahrikçi. Azmettirici. Fitne fücur. Fitneci. Kıştırtıcı.

Kingpins : En önemli kimse. Kilit noktasında bulunan. En önemli kişi. Mafsal çivisi. Koşum çivisi. En öndeki kuka. Ana çivi. Baş. En nüfuzlu kişi.

 

Goon : Grevcilere şiddet gösteren görevli. Aptal. Yöndemsiz. Grev yapan işçiler arasında karışıklık yaratarak onlar haksız duruma düşürmeye çalışan kimse. Salak. Kiralık katil. Kaşkaval. Şavalak. Şapşal.

Promoters : Önayak olan kimse. Destekçi. Organizatör. Kurucu. Menejer. Ortaklığı kuran, meydana getiren kişiler. Düzenleyici. Teşvik eden kimse. Kurucular.

Goons : Grev yapan işçiler arasında karışıklık yaratarak onlar haksız duruma düşürmeye çalışan kimse. Grevcilere şiddet gösteren görevli. Kaşkaval. Şavalak. Kiralık katil.

Arson : Yangın çıkarma. Kasıtlı yangın çıkarma. Kundak. Kundaklama. Kundakçılık. Kasten yangın çıkarma.

Saboteur : Baltalayıcı. Sabotajcı.

Mischief maker : Ara bozucu. Fitneci. Arabozan. Ortalığı karıştıran. Bozguncu. Fesatçı. Kötülük eden kimse.

Fire brand : Enerjik ve canlı kimse (argo terim). Yanan çubuk. Fitneci. Sorun çıkarıcı.

Incendiarist synonyms : arsonist, incendiary, demagogues, fire raiser, incitive, demagogs, pyromaniacs, van, arsonists, ringleader, instigator, promoter, enticing, combustion, chief, pyromaniac, firebugs, agitator, fomenter, coat trailing, factionist, standard bearer, fire raising, agitators, protagonist, factious, accessory before the fact, ringleaders, burning, demagogue, demagog, firebug, kingpin.