Inclinatio pelvis türkçesi Inclinatio pelvis nedir

  • İnklinasyo pelvis.
  • Diamater conjugata ile diamater verticalis arasındaki açı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Inclinatio pelvis ingilizcede ne demek, Inclinatio pelvis nerede nasıl kullanılır?

Inclinatio : Meyil, eğim. İnklinasyo.

Pelvis : İdrar boşluğu. Alt karın. Leğen kemiği. Küçük leğen. Üreterin böbrek ile birleştiği yerde genişleyen bölgesi. kuyruk sokumu kemiği ile kalça kemiği arasında kalan boşluk. pelvis. Havsala. Leğen kemiğinin kapsadığı içbükey boşluk. Leğen. Pelvis.

Inclination : Yatkınlık. Eğilme. Eğinim. Eğim açısı. Bireyin edinimleri sonucu kazandığı tutum ve davranış yatkınlığı. Eğiklik. Fizik, uzay alanlarında kullanılır. Bir düzlemin yatayla yaptığı açısının teğetliği (tanjanlı). bir eğrinin türevinim belirli bir noktada aldığı değer. Eğim. Bayır.

Inclination angle : Eğim açısı. Meyil açısı.

Inclination of orbit : Yörünge eğikliği. Yörünge düzleminin başka bir belirli düzleme, söz gelimi eşleğe göre yaptığı açı.

Inclinations : Eğilme. Heves. Eğim açısı. Meyil. Beğeni. Eğiklik. Eğinim. Bayır. Eğilim. Yatma.

İngilizce Inclinatio pelvis Türkçe anlamı, Inclinatio pelvis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Inclinatio pelvis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

 

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Inclinatio pelvis synonyms : abaxial, abdominal ovariectomy, abattoir, abdominal fat necrosis, abdomen, a c syndrom.