Inclination türkçesi Inclination nedir

 • Yönelim.
 • Bireyin edinimleri sonucu kazandığı tutum ve davranış yatkınlığı.
 • Eğim açısı.
 • Beğeni.
 • Eğinim.
 • Bayır.
 • Yatkınlık.
 • Eğilim gösteren hareket.
 • Heves.
 • Birdüzlem üzerinde devinen bir gökcismine ilişkin yörünge düzleminin tutulum'a ya da bakış doğrultusuna dik düzleme; ya da belirtilmiş herhangi bir düzleme göre yaptığı açı.
 • Yokuş.
 • Yatma.
 • Eğiklik.
 • Meyil.
 • Eğilme.
 • Fizik, uzay alanlarında kullanılır.
 • Eğilim.
 • Eğim.
 • Bir düzlemin yatayla yaptığı açısının teğetliği (tanjanlı). bir eğrinin türevinim belirli bir noktada aldığı değer.

Inclination ile ilgili cümleler

English: I don't have the time or the inclination to do that.
Turkish: Onu yapmak için zamanım yada hevesim yok.

English: Most people have great disinclinations to get out of bed early, even if they have to.
Turkish: İnsanların çoğu bunu yapmak zorunda olsalar bile yataktan erken kalkma konusunda çok isteksizdirler.

English: I don't have the time or the inclination.
Turkish: Zamanım yada eğilimim yok.

Inclination ingilizcede ne demek, Inclination nerede nasıl kullanılır?

Inclination angle : Meyil açısı. Eğim açısı.

Inclination of orbit : Yörünge eğikliği. Yörünge düzleminin başka bir belirli düzleme, söz gelimi eşleğe göre yaptığı açı.

 

Kingpin inclination angle : Önden bakıldığında, ön tekerlek yönlenme ekseni ile düşey doğrultu arasında görülen açı. Aks başı eğim açısı. Dingil başı eğim açısı.

Angle of inclination : Eğim açısı.

Evil inclination : Kötülüğe meyil.

Disinclination : Gönülsüzlük. İsteksizlik. Niyeti olmama.

Artistic inclinations : Sanata ilgisi olmak. Sanata eğilimi olan. Yaratıcı yetenek. Sanatçı yeteneği.

Steering axis inclination : Aks başı eğimi. Dingil başı eğimi. King pim açısı. Ön tekerlek yönlenme ekseninin, üstte taşıtın ortasına doğru yatık olma durumu.

Inclinator muscle : İnklinatör kas. Yumuşak yüzgeç ışınlarını eğip bükmeye yarayan miyomerlerden türemiş bir çift kas.

Inclinations : Bayır. Meyil. Yokuş. Eğim açısı. Eğiklik. Eğilme. Yatma. Eğilim. Eğim. Yatkınlık.

İngilizce Inclination Türkçe anlamı, Inclination eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Inclination ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lying : Yalan söyleyen. Yatan. Yatış. Uzanma. Yatacak yer. Uzanan. Yalancılık. Yalan söyleme.

Elevations : Deniz seviyesine oranla yükseklik. Kaldırma. Moral verme. Yükselti. Yücelme. Dikey kesit. Yükseklik. Yükseliş.

Likings : Sevme. Alaka. Sempati. Zevk. Sevgi. İlgi. Beğenme. Düşkünlük.

Desiring : İsteme. İmrenmek. Yalvarmak. İstemek. Dilemek. Rağbet. Arzulamak. Arzu etmek. Rica etmek.

Familiarities : Ülfet. Laubalilik. Bilme. Hususiyet. Samimiyet. Yakınlık. Samimilik. İyi bilme. Aşinalık.

Glacis : Eğinti. Az meyilli satıh. Şev. Eğimli yüzey.

Bevellers : Pah. Şev hale getiren alet. Eğimli hale alet. Açı. Eğrilik. Pahlayan alet. Eğimli yapmak. Şev vermek. Oynar kollu gönye. Eğmek.

 

Declivity : İniş. Yamaç. İniş meyil.

Leaning : Eğik. Meyilli. Arzu. Düşeyden kaçık. Yatık. Temayül. Dayanma.

Disfavor : Hoşa gitmeme. Beğenilmeme. Gözden düşmek. Gözden düşme. Hoşlanmama. Gözden düşürmek. Hoşlanılmama. Hoşnutsuzluk. Beğenmeme. İtibarsızlık.

Inclination synonyms : nonpartisanship, predisposition, cult, acclivity, familiarity, trend, tilt angle, call, impartiality, obliqueness, favour, susceptibilities, brios, bevel, nutations, curvature, brio, aptest, deflection, bevels, anxieties, credit, alacrity, incurvity, curvatures, gravitations, inclination angle, climb, devexity, liking, acclaims, ambitions, obliquities.

Inclination zıt anlamlı kelimeler, Inclination kelime anlamı

Impartiality : Yansızlık. Tarafsızlık.

Partiality : Tarafgirlikten ileri gelen haksızlık. Kısmilik. Yeğleme. Düşkünlük. Kısmiyet. Taraf tutma. Yan tutma. Asabiyet. Beğenme. Yanlılık.

Dislike : Hoşlanmamak. Sevmemek. Antipati duymak. Hoşlanmama. Nefret etmek. Hoşuna gitmemek. Beğenmeme. Hoşa gitmeme. Beğenmemek.

Inclination antonyms : disinclination.

Inclination ingilizce tanımı, definition of Inclination

Inclination kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A leaning. The act of inclining, or state of being inclined. As, an inclination of the head.