Incorrect türkçesi Incorrect nedir

Incorrect ile ilgili cümleler

English: Don't forget to add the tag "@change" to incorrect sentences.
Turkish: Yanlış cümlelere "@change" etiketini eklemeyi unutma.

English: By the way, if you translate from Japanese, avoid unowned sentences - there are very many unnatural and just incorrect sentences among them.
Turkish: Bu arada, Japonca'dan çeviri yaparsan, sahiplenilmemiş cümlelerden uzak dur. Çünkü aralarında bir çok doğal olmayan ve yanlış cümleler var.

English: I changed the incorrect sentence.
Turkish: Yanlış cümleyi değiştirdim.

English: Choose the grammatically incorrect sentence.
Turkish: Garamer açısından yanlış olan cümleyi seçin.

English: Cross out the incorrect words.
Turkish: Yanlış kelimeleri çiziniz.

Incorrect ingilizcede ne demek, Incorrect nerede nasıl kullanılır?

Incorrect data : Doğru olmayan veri. Yanlış veri.

Incorrect dos version : Hatalı dos sürümü.

Incorrect function : Yanlış işlev.

Incorrect number of parameters : Yanlış parametre sayısı.

Incorrect parameter : Yanlış parametre.

Incorrigibly : Değiştirilebilir olmayan bir şekilde. Düzeltilemezlik bir şekilde. Kontrol edilemeyen bir şekilde. Adam olmaz bir biçimde. Düzeltilmez bir şekilde. Uslanmaz bir şekilde. Kontrolsüz bir şekilde. Yenilenemeyen bir şekilde. Değiştirilemez bir şekilde. Düzeltilebilir olmayan bir şekilde.

 

Incorrect schema : Hatalı şema.

Incorrigibility : Düzeltilebilir olmama durumu. Kontrol edilememe. Değiştirilemezlik. Yenilenememe durumu. Kontrolsüzlük. Yola gelmezlik. Değiştirilebilir olmama. Reforme edilememe. Düzeltilemezlik. Düzeltilmezlik.

Incorrection : Doğru çalışan bir şeyi düzeltmeye çalışıp bozma. Yanlışlık.

Incorrectness : Yanlışlılık. Doğru olmama durumu. Hatalılık. Hatalı olma durumu. Düşüklük. Yanlışlık.

İngilizce Incorrect Türkçe anlamı, Incorrect eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Incorrect ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

In bad taste : Hoş olmayan. Çirkin. Tatsız. Kaba. Yaraşır olmayan.

Falser : İki yüzlü. Yalan. Taklit. Yapmacık. Yalancı. Suni. Yalandan yapılan. Numaradan.

Delusive : Yanıltıcı. Hayali. Gerçek dışı. Aldatıcı.

Amorphous : Örütlenmeyen ve belirli geometrik biçimi olmayan katı görünümlü özdeklerin niteliği. Yöndemsiz. Dağınık. Özdecikleri belirli bir düzen içinde bulunmayan kauçuk, cam gibi özdeklerin niteliği. Fizik, kimya, madencilik, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Özelliksiz. Camsı. Kristalin tersine, katı cisimlerin atom ya da moleküllerinin bir kurala bağlı olmaksızın bulundukları durum. (genellikle dengesiz bir durumdur ve kendiliğinden kristalli duruma dönüşür.). Sınırları belli olmayan.

Unbecoming : Uymaz. Yakışmayan. Uymayan. Yakışmaz. Yakışık almayan. Uygun olmayan.

 

Bizarres : Garip. Bambaşka. Tuhaf. Acayip.

Ill timed : Vakitsiz. Aksi. Yersiz. Zamansız.

Improper : Yersiz. Çirkin. Yolsuz. Açık saçık. Ahlaksız.

Incorrect synonyms : unmeet, marrowless, unadjusted, chimerical, inexact, erroneous, at fault, incongruent, awkward, clumsier, gauche, falsest, cumbersome, derogatory, correctness, indecorous, deceptious, causeless, asyntactic, incongruous, unreformed, anomalous, unhandsome, distorted, booboo, fallacious, unright, corrigendum, inconsiderate, unrectified, insubstantial, clumsiest, inapposite.

Incorrect zıt anlamlı kelimeler, Incorrect kelime anlamı

Right : Derleyip toplamak. Sağa. Çeki düzen vermek. Hak. Doğrulmak. Gayet. Sağda. Telafi etmek. Tam. Cidden.

Wrongness : Hatalılık. Ahlaksızlık. Yanlışlık. Yanlış olma durumu. Haksızlık.

Incorrectness : Doğru olmama durumu. Düşüklük. Hatalı olma durumu. Hatalılık. Yanlışlılık. Yanlışlık.

Incorrect antonyms : accurate, proper, true, correct.

Incorrect ingilizce tanımı, definition of Incorrect

Incorrect kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Not correct. Not according to a copy or model, or to established rules. Inaccurate. Faulty.