Indecencies türkçesi Indecencies nedir

Indecencies ingilizcede ne demek, Indecencies nerede nasıl kullanılır?

Indecency : Hayasızlık. Ahlaksızlık. Gereksizlik. Uygunsuzluk. Açık saçıklık. Yersizlik.

Indecent : Açık saçık. Yersiz. Edepsiz. Galiz. Yakışıksız. Hayasız. Uygunsuz. Çirkin. Kaba. Gereksiz.

Indecent assault : Zorla ırza geçme. Zorla ilişme. Irza tasaddi. Sarkıntılık. Toplum töresine karşı işlenen suç.

Indecently : Ahlaksızca. Adaletsiz bir şekilde. Kırarak. Hakaret ederek. Gereksiz bir şekilde. Haksızca. Açık saçık bir şekilde. Edepsizce. Adil olmayan bir şekilde. Kırıcı olarak.

Quindecennial : On beş yılda bir olan.

İngilizce Indecencies Türkçe anlamı, Indecencies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Indecencies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unnecessity : Lüzumsuzluk.

Dissoluteness : Bozuk ahlaklılık. Hovardalık. Çapkınlık. Sefahat. Uçarılık.

Needlessness : Lüzumsuzluk. İhtiyaçsızlık.

Smuttiness : Müstehcenlik. Kirlilik. Lekelilik. Siyah tozlu beneklerin gelişmesi ile karakterize bir bitki hastalığı tarafından etkilenmiş olma durumu.

Debaucheries : Hovardalık. Zamparalık. Dışlanmışlık. Sefahat. Uçarılık. Ayyaşlık. Çapkınlık.

 

Corruptions : Yozlaştırma (dili). Doğru yoldan saptırma. Bozma. Namussuzluk. Rüşvet. Yozlaştırma. Ahlaksız olma. Bozulma. Yolsuzluk.

Depravity : Fesat. Günahkarlık. Doğru yoldan ayrılma. Ahlak bozukluğu.

Inexpediency : Yararsızlık. Faydalı olmama. Münasebetsizlik.

Corruption : Ahlaksız olma. Yedirim. Yozlaştırma. Rüşvetçilik. Yolsuzluk. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Rüşvet. Fesat. Çürüme.

Disagreeableness : Aksilik. Can sıkıcılık. Sertlik. Aynasızlık. Terslik. Nahoşluk. Huysuzluk. Tatsızlık. Uyuşmazlık.

Indecencies synonyms : infelicities, amoralities, lewdness, heterogeneousness, impurity, ribaldry, idleness, scabrousness, nonnecessity, immodesty, ineptitude, filth, futility, unnecessariness, awkwardness, incongruity, depravation, improperness, incongruities, degenerateness, inessentiality, inaptitude, homelessness, verboseness, discrepancy, depravities, corruptness, extraneousness, sensualness, being unnecessary, decadency, discursiveness, redundancy.