Inshrined türkçesi Inshrined nedir

  • Kutsal bir yere koymak.

Inshrined ingilizcede ne demek, Inshrined nerede nasıl kullanılır?

Inshrine : Kutsal bir yere koymak.

Inshrines : Kutsal bir yere koymak.

Inshrining : Kutsal bir yere koymak.

İngilizce Inshrined Türkçe anlamı, Inshrined eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Inshrined ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Shrine : Mihrap. Türbe. Kutsal emanetlerın saklandığı yer. Mabet. Tapınak.

Close in : Sarmak. Kısalmak (günler). Kuşatmak. Ortalık kararmak. Karanlık basmak.

Enclose : İliştirmek. Kapatmak. Hapsetmek. Kapsamak. Çevirmek. Çevirmek (duvar veya çit vb ile). Kuşatmak. İçermek. Etrafını çevirmek.

Shut in : Kıstırmak. Görüşünü engellemek. Çıkarmamak. Kapmak. Sıkıştırmak (parmak vb.). Hapsetmek. Kapamak. Kuşatmak.

Inclose : Kuşatmak. İçermek. Kapamak. Etrafını çevirmek. Kapsamak. İliştirmek. Çevirmek. Hapsetmek. Kapatmak. Sarmak.

Written : Tahriri. Yazılı. Yazılmış. Yazıya dökülmüş.

Inshrined zıt anlamlı kelimeler, Inshrined kelime anlamı

Spoken : Konuşma. Sözlü. Konuşulan. Konuşan.

Inshrined antonyms : uncarved.