Intestinal adenocarcinoma türkçesi Intestinal adenocarcinoma nedir

Intestinal adenocarcinoma ingilizcede ne demek, Intestinal adenocarcinoma nerede nasıl kullanılır?

Intestinal : Bağırsağa ilişkin. Bağırsağa ait. İntestinal. Bağırsaklarla ilgili. Bağırsaklara ilişkin, bağırsaklara ait. İntestinalis. Bağırsak. Bağırsaklara ait.

Adenocarcinoma : Beze uru. Adenokarsinon. Adenokarsinom. Bez dokusundan köken alan veya içerisinde tanınabilir özellikte bez dokusu içeren, kedi, köpek ve kısraklarda daha çok memelerde rastlanan kötücül tümör, adenokanser. Adenokanser. Bir vücut organının duvarında veya iç yüzey hücrelerinde oluşan kanser.

Intestinal absorption : İntestinal absorpsiyon. Bağırsak absorpsiyonu.

Intestinal amebiasis : Amipli dizanteri.

Intestinal amoebiasis : Amip dizanterisi. Bağırsak amebiyozisi.

Intestinal anthrax : Bağırsak şarbonu.

İngilizce Intestinal adenocarcinoma Türkçe anlamı, Intestinal adenocarcinoma eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Intestinal adenocarcinoma ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdomen : Abdomen. Karnın altı. Batın. Karın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde).

 

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Ileal adenocarcinoma : Genellikle kıvrım bağırsakta veya nadiren diğer ince bağırsak bölütlerinde bağırsak bezlerinden köken alan, 0.5-1.0 cm çapında, serozal yüzeylerde ise karnabahar benzeri üremelerle belirgin, belli ülkelerde genellikle 5 yaşındaki veya daha yaşlı koyun ve sığırlarda genellikle kesimde rastlantısal olarak görülen kötücül tümör, bağırsak adenokarsinomu. sadece belli bölgelerde tümörün çok görülmesinin nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte eğrelti otu tüketimiyle ilişkilendirilmiştir.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

 

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksen dışı. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Eksenden uzak.

Intestinal adenocarcinoma synonyms : a c syndrom, abdominal pain, abattoir, abdominal ovariectomy, abamectin, abdominal palpation, a crochordon.