Inversions türkçesi Inversions nedir

 • Evirme.
 • Altüst olma.
 • Başaşağı etme.
 • Eşcinsellik.
 • Homoseksüellik.
 • Tersine dönmüş şey.
 • Ters dönme.
 • Tersine çevirme.
 • Tersyüz etme.
 • Devrik olma.
 • Evirtim.
 • Ters çevirme.
 • Değişme.
 • Akis.

Inversions ingilizcede ne demek, Inversions nerede nasıl kullanılır?

Inversion bit : Evirici bit.

Inversion gate : Evirme geçidi.

Inversion of relief : Yer biçimi terselmesi. Kıvrımlı, kimi kez de kırıklı yapılarda, bir teknenin yanındaki kemere göre daha aşağıda kalması gerekirken, aşınmanın kemerde daha etkili olması nedeniyle, tersine ondan daha yüksekte kalması durumu, bk. tünemiş tekne.

Inversion of temperature : Althavayuvarında sıcaklığın yükseldikçe giderek azalması genel kuralının, kimi zaman, kimi koşullar altında bozulması olayı. Sıcaklık terselmesi.

Alternate mark inversion violation : Almaşan kutupluluk çatışkısı.

Pericentric inversion : Perisentrik inverziyon. Her iki kromozom kolunda da meydana gelmesi nedeni ile sentromeri de içine alan inversiyon (dönme).

Paracentric inversion : Kromozomun sentromeri kapsamayan kolundaki inversiyon (dönme). Parasentrik inversiyon.

Alternate mark inversion : Almaşan evirmeli kodlama. Alternatif işareti tersine çevirme. Almaşık işaret evirmeli.

Make an inversion : Tersine çevirmek.

Relief inversion : Terselme. Aşınmaların etkisiyle, önceden yüksekliklerin bulunduğu yerlerde çukurlukların, koyakların bulunduğu yerlerde de dağ ve tepelerin gelişmesi.

 

İngilizce Inversions Türkçe anlamı, Inversions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Inversions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Turning inside out : Tersyüz.

Converse : Görüşmek. Tersinmek. Karşıt. Söyleşmek. Konuşmak. Ters. Sohbet etmek. Karşıt anlamlı sözcük. Zıt.

Conversing : Tersinmek. Karşıt anlamlı sözcük. Karşıt. Söyleşmek. Görüşmek. Konuşmak. Sohbet etmek. Zıt.

Reversal : Kararı bozma. Ters yöne çevirme. Ani değişiklik. Ters giriş (hukuk terimi). İptal. Yürürlükten kaldırma. Tersinim. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Commutation : Hafifletme ceza. Tahvil. Cezayı hafifletme. Kısa mesafede gidip gelen tren servisi. Komütasyon. Akım düzenleme. Cezayı değiştirme. Aralıklı ölçeğin taşıdığı özelliklerden biri olan ve aşağıdaki sayıltıyı uygulama olanağı veren kural : "a ve b gerçek sayılarsa, a+b = b+a ve ab=ba'dır.". Hafifletme (ceza).

Interchange : Değiştirmek. Kavşak. Değişim (arasında). Takas. Yerlerini değiştirmek. Değiş tokuş. Birbirinin yerine geçmek. Araçların giriş ya da dönüş yapabildiği ve bir hız yoluyla diğer bir yolun kesiştiği kavşak. Değiş tokuş etmek.

Homoerotism : Homoerotizm. Aynı cinsin üyeleri arasındaki cinsel çekicilik.

Blowing hot and cold : Bir dediği diğerini tutmama. Hem sıcak hem soğuk esme. Daldan dala atlama. Fikir değiştirme.

Conversions : Din değiştirme. Sayı. Çevirme. Sayı yapma. Dönme. Dönüştürme. Değiştirme.

 

Inversions synonyms : sexual inversion, homosexualism, conversion, reflections, reversions, replications, pederasties, bottom up, homoeroticism, invert, sodom, changing, inverter, reversion, reversals, interchanged, inversion, sodomy, replication, reflection, reflex, alteration, mirror image, reflexions, overturning, gayness, paederasty, homosexuality, conversed, alterations, queerness, reversing, turnabouts.

Inversions zıt anlamlı kelimeler, Inversions kelime anlamı

Normality : Normallik. 1 litre çözeltide çözünen özdeğin eşdeğer - gram sayısı. Biyoloji, kimya, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Düzgünlül. Dikeylik. Normalite. Olağanlık. Düşeylik. Düzgülülük. Bir toplumsal olgunun, içinde yer alıp bütünleştiği genel yapı ile uyumlu olması, bu yapının akıcı biçimde işleyişini sağlaması durumu.