• Bir konu, durum ya da olayı tanıklara ve belgelere başvurarak ayrıntılarıyla koğuşturma.
 • Sosyoloji alanında kullanılır.
 • Bir konuyu belge ve bulguları gözden geçirerek araştırma.
 • Toplumsal durumları betimleyen verileri elde etmek üzere başvurulan her türlü araştırma biçimi.
 • Soruşturma.
 • Keşif.
 • Sorgulama.
 • Araştırma.
 • Gözlem.
 • Koğuşturu.
 • Tahkik.
 • İnceleme.
 • Teftiş.
 • Muayene.
 

Investigation ile ilgili cümleler

English: I don't want the investigation to burn out.
Turkish: Ben soruşturmanın yanmasını istemiyorum.

English: How's your investigation going?
Turkish: Araştırman nasıl gidiyor.

English: Am I under investigation now?
Turkish: Şimdi gözlem altında mıyım?

English: A thorough investigation is now in progress.
Turkish: Şimdi kapsamlı bir soruşturma devam ediyor.

English: A police investigation is in progress.
Turkish: Bir polis soruşturması devam ediyor.

Investigation ingilizcede ne demek, Investigation nerede nasıl kullanılır?

Investigation method : Araştırma metodu. Araştırma yöntemi.

Criminal investigation department : Suçları inceleyen scotland yard departmanı. Cinayet masası. Suç soruşturma birimi.

The financial crimes investigation board : Mali suçları araştırma kurulu. Kara paranın aklanmasını önlemek amacıyla mali eylem görev grubu gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapan ve 4208 sayılı yasa ile 1997 yılında kurulan ve doğrudan maliye bakanına bağlı olarak çalışan kuruluş.

The investigation continues : Araştırma devam ediyor. Soruşturma halen yürürlükte.

Calls for further investigation : Ek inceleme yapılmasını sağlamak. İlave araştırma istemek.

The federal bureau of investigation : Abd federal araştırma bürosu.

Thorough investigation : Derin soruşturma. Derinlemesine araştırma. Geniş çaplı araştırma.

Exhaustive investigation : En ince ayrıntısına kadar inceleme ve denetleme. Ayrıntılı denetim. Ayrıntılı soruşturma.

Criminal investigation : Ceza kovuşturması. Cezai soruşturma. Suç araştırmaları. Suç soruşturması.

Launch an investigation : İnceleme başlatmak. Soruşturma başlatmak.

İngilizce Investigation Türkçe anlamı, Investigation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Investigation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Interrogating : Sorguya çekmek. Sorgulamak. Soru sormak. İfadesini almak.

Reckoning : Hesap. Hesaplaşma. Yer tahmini. Konum hesabı. Sayma. Tahmin etme. Hesaplama. Hesap pusulası. Gözüyle bakma. Sanma.

Verification : Bir alan araştırmasında gözlemlerin gerçekten yerinde ve gözlenecek birimler üzerinde yapılıp yapılmadığını sınama. Sağlama. Tasdik. Teyit. Bir varsayım ya dà bir öndeyide dile getirilen olumlu ya da olumsuz ilişkinin sınama koşullan içinde ve gözlem yoluyla olgulara uygunluğunu gösterme. Tasdik etme. Onay. Tetkik.

Espial : Keşfetme. Casusluk faaliyeti. Buluş. Tecessüs. Birşeyi keşfetme eylemi. Görme. Bir şeyin ihtimalini yakalama eylemi. Merak.

Observer : Futbol, uzay alanlarında kullanılır. Gözlem yapan kimse. Müşahit. Gözetmen. Gözleyici. Ayaktopu oyunlarını ve görevlileri izlemekle görevlendirilmiş kişi. Rasıt. Ölçünlü yordamlar ve nicelleştirici araçlar kullanarak gözlem saptamalarını bilimsel bilgiye dönüştüren, kişi. İzlemci.

Apocalypse : Kıyamet günü olacakları bildirme. İncilin son bölümü. Ortaya dökme. Vahiy. Açığa vurma. Dünyanın sonu. İncil'in son bölümü. İncil'in sonuncu faslı. Kıyamet.

Medical examination : Tıbbi tetkik. Adli tıp muayenesi. Doktor muayenesi. Tıbbi muayene. Sağlık muayenesi. Sağlık kontrolü.

Acclimatation : Toplumsal kümelerin, dirimbilimsel bakımdan yeni bir ortamın iklim koşullarına uyum sağlaması süreci. İklimuyum.

Observation : Yorum. Tetkik. Eğitim, uzay, iktisat, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Düşünce. Rasat. Gözetim. Olayların, belirlenen sırada, düzenli, amaçlı olarak incelenmesi. Doğa olaylarının işleyiş yasalarını bulmak amacıyla yapılan bilimsel araştırmaların ilk basamağı; olayların oluşum ve yürüyüşünü kimi gereçler yardımıyla izleme ve izlenimleri saptama.

Decomposition : Bir maddenin daha basit molekül veya atomlara parçalanması olayı. Bir özdeğin daha yalın kimyasal özdeklere ayrılması. Ayrışım. Analiz. Çürüklük. Dağılma. Kelime içindeki seslerin biribirleri üzerindeki etkileri ile bir sesin başka bir sese veya bir kelimenin bütünü ile daha değişik bir ses yapısına dönüşmesi: ağaç>ayeç, baba>buba, göçtü>göşdü, bugün>bbo[, takı>davı>daha, yanı>yeni vb. Alt gruplara ayırma. Bir özdeğin, daha yalın yapıda olan bileşenlere tek yönlü ayrılması. Çürüme.

Investigation synonyms : fishing expedition, police investigation, police work, checkups, physical examination, interrogations, exploring, age distribution, enquiring, clinical examination, explorement, medical examinations, enquiry, affection, interrogation, review, observing, examen, exploratory, hearing, verifications, discourses, estimation, blowout, inquest, divination, superintendence, detection, apocalypses, inspections, ascertainment, decompositions, discourse.

Investigation ingilizce tanımı, definition of Investigation

Investigation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of investigating. Inquiry, esp. patient or thorough inquiry or examination. As, the investigations of the philosopher and the mathematician. Study. The process of inquiring into or following up. Research. The investigations of the judge, the moralist.

Investigation ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Investigation kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Investigation ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Investigation anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Investigation ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 ekim ile ilgili şiir arıyordum ama bu yazı da çok işime yarayacak. ödevim için çok faklı bir makale oldu. çok teşekkür...
 • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zar...
 • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
 • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
 • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....