Irrevocableness türkçesi Irrevocableness nedir

  • Geri alınamaz olma niteliği.
  • Yürürlükten kaldırılamaz olma niteliği.
  • Değiştirilemez olma niteliği.
  • Feshedilemezlik.
  • Değiştirilememezlik.
  • Geri çekilemez olma niteliği.

Irrevocableness ingilizcede ne demek, Irrevocableness nerede nasıl kullanılır?

Irrevocable credits : Dönüşsüz akreditif. Sözleşmede var olan tek taraf tarafından değiştirilemeyen şartlar altında verilmiş olan kredi. Gayri kabili rücu. Dönülemez akreditif. Amir banka ve akreditif amirinin (dışalımcı) onayı olmadan süresinden önce geriye alınması, bozulması ve iptali olanaklı olmayan akreditif türü. bu tip akreditifte amir bankanın ödemesi güvence altında olmakla birlikte dışsatımcının ülkesindeki bildirimci bankanın ödemeyi yapması garanti değildir. krş. dönülebilir akreditif. Gayri kabili rücu kredi. Gayrı-kabili rücu kredi.

Irrevocable : Geri alınmaz. Değiştirilemez. Vazgeçilmez. Kesin. Tahsili mümkün olmayan. Feshedilemez. Geri çevrilemez. Geri alınamaz. Değişmez. İptal edilemez.

İngilizce Irrevocableness Türkçe anlamı, Irrevocableness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Irrevocableness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Inalterability : Değiştirilemez olma durumu. Değiştirilemezlik. Değişmezlik.

Irreversibility : Tersinemezlik. Ters çevrilemez olma niteliği. Tersinmezlik. Tersinirsizlik. Çevrilemezlik. Geriçevrilmezlik. Kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Geridönmezlik. Geridöndürülemezlik.