Irritated türkçesi Irritated nedir

  • Rahatsız edilerek sinirlendirilmiş.
  • Tedirgin.
  • Rahatsız olmuş.
  • Öfkeli.
  • Sinirli.
  • Sinirlendirilmiş.
  • Rahatsız edilmiş.

Irritated ile ilgili cümleler

English: Ali is irritated by Mary's constant yelling.
Turkish: Ali Mary'nin sürekli bağırmasından rahatsız oldu.

English: He was irritated by the sound.
Turkish: O, ses tarafından sinirlendirildi.

English: Ali became irritated by Mary's silence.
Turkish: Ali Mary'nin sessizliğinden tedirgin oldu.

English: He was irritated by her delay.
Turkish: O, onun gecikmesine sinirlendi.

English: Her constant complaining speech irritated me.
Turkish: Onun sürekli şikâyet konuşması beni sinirlendirdi.

Irritated ingilizcede ne demek, Irritated nerede nasıl kullanılır?

Be irritated : Rahatsız edilmek. Asabı bozulmak. Tribe girmek. Sinir olmak.

Become irritated : Gıcık olmak. Fıtık olmak. Uyuz olmak. Kıl kapmak. Sinirlenmek.

Make irritated : Kızdırmak.

Irritatedly : Tedirgin bir şekilde. Tedirgin bir halde. Telaşlı bir şekilde. Sinirlice. Kızgınlıkla. Sinirli bir şekilde. Öfkeli bir şekilde.

Irritate : Sinirini bozmak. Rahatsız etmek. Kaşındırmak. Sinir bozmak. Sinirlendirmek. Azdırmak. Tahrik etmek. Tırmalamak. Kızdırmak. Tahriş etmek.

Nonirritating : Rahatsız edici nitelikte olmayan. Tahriş edici olmayan. Sinirlendirici olmayan. Kızdırıcı olmayan.

 

Irritations : Tahriş. Öfke. Kurcalama. İritasyon. Kaşındırma. Sinirlendirme. Sinirlilik. Tahriş etme. Kızgınlık. Rahatsızlık.

Irritating : Tahrik edici. Sinirlendirici. Sinirlendirme. Rahatsız etme. Tahriş edici. Sinirlendiren. Kaşındırıcı. Kızdırıcı. Rahatsız edici. Sinir bozucu.

Abirritation : Abiritasyon. Uyuşukluk.

Abirritate : Güçsüzleştirmek. Hassaslığını azaltmak. Hassaslığı azaltmak.

İngilizce Irritated Türkçe anlamı, Irritated eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Irritated ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Exasperated : Endişeli. Gına gelmiş. Bezgin. Çileden çıkmış. Darılmış. Kızgın. Bıkmış. Bezmiş. Usanmış.

Stung : Batmak. Yanmak. Koymak. Acımak. İçine oturmak. Kışkırtmak. Canını yakmak. İncitmek. Yakmak (soğuk). Kırmak.

Bristly : Kılımsı. İdare edilmesi güç. Terbiye. Sert. Kıl gibi. Kıllı.

Roiled : Öfkelendirmek. Bulandırmak. Bulanıklaştırmak. Çamurlaştırmak. İrrite etmek. Rahatsız etmek. Kızdırmak. Sinirlendirmek. Sinirini bozmak. Çamurlu hale getirmek.

Frenzied : Delice. Çılgınca. Coşkun. Taşkın. Şiddetli. Çılgın.

Pissed off : Sinirlenmiş. Siniri tepesinde. Kızgın. Tepesi atmış.

 

Agitated : Çalkalanmış. Heyecanlı. Ajite. Telaşlı.

Choleric : Kolera ile ilgili. Çabuk öfkelenen. Asabi. Çabuk sinirlenen. Hiddetli. Kolerik. Çabuk kızan. Fevri. Aceleci.

Irked : Sinirleri bozulmuş. Sinirlenmiş. Canı sıkılmış.

Miffed : Kırılmış. Keyfini kaçırmak. Bozum olmuş. Bozulmuş. Keyfi kaçmış. Küstürmek. Gücendirmek. Alınmış.

Irritated synonyms : aggravated, brassed off, goosier, flustered, peeved, plagued, fluttery, frantic, harried, pissed, grumbling, exacerbated, fuming, discomfortable, angrier, dyspeptics, badgered, bothered, enraged, bothersome, goosiest, crankiest, apoplectical, indisposed, annoyed, discomposedly, anxious, blistering, apoplectic, naggy, bristliest, fretted, disturbed.

Irritated zıt anlamlı kelimeler, Irritated kelime anlamı

Pleased : Mahzuz. Keyifli. Memnun olmuş. Hoşnut edilmiş. Hoşnut. Mütelezziz. Memnun.