Şaşırtmak nedir, Şaşırtmak ne demek

 • Şaşırmasına sebep olmak.
 • Yanıltmak.
 • Şaşkınlaşmak, şaşmak.
 • Daha iyi yetişmelerini sağlamak için ağaç fidanlarının veya çiçek fidelerinin yerlerini değiştirmek

"Şaşırtmak" ile ilgili cümle örnekleri

 • "İşte Galip, böyle bir muhitte herkesi şaşırtan büyük bir kabiliyetle meydana çıkıverdi." - A. H. Çelebi

Yerel Türkçe anlamı:

Fidanların yerlerini değiştirerek seyrekleştirmek.

Şaşırtmak kısaca anlamı, tanımı:

Şaşırtma : Şaşırtmak işi.

Şaşırma : Şaşırmak işi.

Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey.

Yanıltmak : Yanılmasına yol açmak.

Yetişme : Yetişmek işi.

Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Elde etmek, sahip olmak. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak.

Ağaç : Tahta, kereste. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan.

Fidan : Başka bir yere dikilmek için bulunduğu yerden çıkarılan taze ağaç, dikme. Yeni yetişen ağaç veya ağaççık.

Olmak : Yetişmek, olgunlaşmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Sarhoş olmak. Yol açmak. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Gerçekleşmek veya yapılmak. Yitirmek, elinden kaçırmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Sürdürmek, yürütmek. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Geçmek, tamamlanmak. Uymak, tam gelmek. Bulunmak.

 

Şaşkınlaşmak : Şaşkın bir duruma gelmek.

Şaşmak : Yolundan sapmamak, gidişini değiştirmemek, veya yanılmamak. Şaşırmak. Umulmayan, beklenmeyen veya olağanüstü bir olay, bir olgu karşısında şaşkın duruma gelmek, hayret etmek.

Şaşırtmak ile ilgili Cümleler

 • Onu şaşırtmak için geldim.
 • Sizi şaşırtmak zor.
 • Onu şaşırtmak istedim.
 • Onu şaşırtmak zor.
 • Beni şaşırtmak zor.
 • Onları şaşırtmak zor.
 • Bizi şaşırtmak zor.

Diğer dillerde Şaşırtmak anlamı nedir?

İngilizce'de Şaşırtmak ne demek? : v. confuse, puzzle, bewilder, disorient, disorientate, stun, mystify, mislead, take aback, surprise, amaze, astonish, astound, bemuse, addle, baffle, bamboozle, bedevil, befog, befuddle, bowl over, confound, daze, discompose, disconcert

Fransızca'da Şaşırtmak : étonner, stupéfaire, agiter, confondre, interloquer, déconcerter, démonter, troubler, embarrasser, ébahir, égarer, émerveiller, émouvoir, épater, surprendre

 

Almanca'da Şaşırtmak : v. befremden, beschämen, irritieren, pikieren, verpflanzen, verwundern, wundernehmen

Rusça'da Şaşırtmak : v. сбивать, обескуражить, удивлять, озадачивать, запутывать, путать, смущать, пересаживать, сбить, запутать, напутать, спутать, смутить, пересадить