Şaşkınlık nedir, Şaşkınlık ne demek

 • Şaşkın olma durumu
 • Şaşkınca davranış.

"Şaşkınlık" ile ilgili cümle

 • "Piyasadaki şaşkınlık, kararsızlık, hayâsızlık kendilerinin en büyük yardımcılarıydı." - E. E. Talu

Fransızca'da Şaşkınlık ne demek?:

hébétude, hyperplexie

Şaşkınlık hakkında bilgiler

Şaşkınlık, beklenmeyen bir olayın sonucu olarak hayvanlar ve insanlarda bir irkilme tepkisi ile deneyimlenen kısa zihinsel ve fizyolojik durumdur. Şaşkınlık herhangi bir değerlikte hissedilebilir; yani, nötr / ılımlı, hoş, hoş olmayan, pozitif veya negatif olabilir. Şaşırtıcı uyaranlara tepki kişiye göre az veya çok şaşırtıcı olmasıyla ilgilidir. Örneğin çok şaşkınlık uyandıran durumlarda savaş ya da kaç tepkisi oluşabilir.

Şaşkınlık ile ilgili Cümleler

 • Ali gömleğindeki lekeye şaşkınlık içinde baktı.
 • Şaşkınlıktan dilim tutulmuştu.
 • Sadece bir şaşkınlık şimdi bize yardımcı olabilir.
 • Elektrik kesildiğinde herkes şaşkınlık içinde koşuşturuyordu.
 • Tom'un gözleri şaşkınlıkla açıldı.
 • Şaşkınlıktan dona kalmıştık.
 • Ali şaşkınlıktan yakalandı.
 • Şaşkınlıkla gözleri büyüdü.
 • Şaşkınlıktan dilimiz tutuldu.
 • O şaşkınlıkla durakladı.
 • Tamamen şaşkınlıktan dilim tutuldu.

Şaşkınlık anlamı, kısaca tanımı:

 

Şaşkın : Akılsız, sersem, budala. Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Şaşkınca : Şaşkın bir biçimde, şaşkıncasına.

Davranış : Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Beklenme : Beklenmek durumu.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Hayvan : At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

 

İrkilme : İrkilmek işi.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Şaşkınlık anlamı nedir?

İngilizce'de Şaşkınlık ne demek? : n. bewilderment, confusion, puzzlement, blankness, amazement, astonishment, being surprised, consternation, daze, discomfiture, embarrassment, fuddle, gape, maze, muddle, nonplus, perplexity, puzzle, surprise, wonder, wonderment

Fransızca'da Şaşkınlık : embarras [le], ébahissement [le], ahurissement [le], désarroi [le], égarement [le], étonnement [le], hébétude [la], perplexité [la], stupeur [la], stupéfaction [la]

Almanca'da Şaşkınlık : n. Erstaunen, Überraschung, Verblüffung, Verwunderung, Bestürzung, Fassungslosigkeit, Verwirrung, Verstörtheit, Zerfahrenheit, Verdrehtheit, Konsternation

Rusça'da Şaşkınlık : n. растерянность (F), смущение (N), недоумение (N), озадаченность (F), изумление (N), ротозейство (N), придурковатость (F), отупелость (F)