Şefkat nedir, Şefkat ne demek

Şefkat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Sevecenlik

"Şefkat" ile ilgili cümle

  • "Hâlbuki Türk mazisi, o devirlerin idrakine göre şefkatin, merhametin yüzlerce abidesini vücuda getirmiştir." - H. S. Tanrıöver

Şefkat isminin anlamı, Şefkat ne demek:

Kız ismi olarak; Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu. Erkek ismi olarak; Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu.

Şefkat hakkında bilgiler

Şefkat sözlüklerde “acıyarak ve/veya koruyarak sevme, sevecenlik” olarak tanımlanır. Kökeninde sevgi, merhamet ve yardım duygularının bulunduğu şefkat çeşitli felsefi görüşlerde ve inanç sistemlerinde farklı kavramlarla dile getirilmişse de hepsinde de olumlu bir duygu ve davranış biçimi olarak dile getirilmiştir. Bazı hayvanların (anne veya babanın) içgüdüsel denilen davranışlarda (yavrusunu koruma) da şefkat yeteneği gözlemlenmekle birlikte, hayvanların bu davranışlarında bilinçlilik değil, otomatiklik sözkonusudur.

Şefkatin içgüdüsel de olsa hayvanlarda görülmesi şefkatin simgelenmesinde hayvan sembolizminin kullanılmasını sağlamış olmalıdır. Eski uygarlıklarda ve sanatta değişik semboller kullanılarak eserlerle simgelenen şefkat, çeşitli tradisyonlarda yavrusunu besleyen, emziren hayvanlarla, özellikle pelikan (Gül-haçlılar örgütünde), yunus, inek ve süt sembolleriyle, eski Mısır’da ise yavrusunu emziren İsis’le simgelenmiştir. Yitik Mu kıtası araştırmacılarına göre şefkat, Mu dininde insanın kurtuluşa erme yolunda edinmesi gereken 12 erdemden biriydi.

 

Neo-spiritüalist görüşte bir ruhsal yetenek olarak ele alınan şefkat, bu görüşe göre, insan ruhunun “Dünya okulu”nda geliştirmesi gereken en önemli ruhsal yeteneklerden biridir. Temelinde vicdani motivasyon bulunan, diğerkamlık adı verilen ruhsal yeteneklerden biri olarak kabul edilir. Bedri Ruhselman şefkat yeteneğinin bir zayıflık değil, aksine bir kudret olduğundan söz ederken şöyle der: “O halde nasıl olur da bencilliğin sağ kolu olan zulüm ve merhametsizliğe kudret, diğerkamlığın sağ kolu olan merhamet ve şefkate de zaaf denebilir?

Şefkat ile ilgili Cümleler

  • Ali çok şefkatli.
  • Sizin şefkatiniz beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor.
  • Biraz şefkate ihtiyacım var.
  • Kim sevgi ve şefkat istemez?
  • Yavaş bir el hareketiyle onun bir tutam saçını kenara itti. Sonra, şefkatle ve yumuşak bir şekilde kulağının alt tarafından boynunu öptü.
  • Şefkat evde başlar.
  • Ali Mary'yi şefkatle dudaklarından öptü.
  • Sizin şefkatiniz beni hep şaşırtıyor.

Şefkat kısaca anlamı, tanımı:

Sevecenlik : Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat, müşfiklik.

Şefkatli : Sevecen bir biçimde. Sevecen.

Şefkatlilik : Sevecenlik.

Şefkatsiz : Şefkati olmayan.

Şefkatsizlik : Şefkatsiz olma durumu.

Lokma karın doyurmaz şefkat artırır : "bir kimseye verilen armağan, aradaki sevgiyi artırdığı için değerlidir" anlamında kullanılan bir söz.

Sözlük : Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat.

 

Sevme : Sevmek işi.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Köken : Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap. Soy, asıl.

Sevgi : İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Merhamet : Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma.

Yardım : Etki. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Bağış, iane. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek.

Diğer dillerde Şefkat anlamı nedir?

İngilizce'de Şefkat ne demek? : [şefkât] n. tenderness, kindness, compassion, affection, kindliness, loving kindness, fondness, clemency, feeling, humaneness

Fransızca'da Şefkat : affection [la], compassion [la], sollicitude [la], tendresse [la], charite [la]

Almanca'da Şefkat : n. Barmherzigkeit, Mildherzigkeit, Mildtätigkeit

Rusça'da Şefkat : n. сочувствие (N), милосердие (N), нежность (F)