Şehir nedir, Şehir ne demek

Şehir; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

Yerel Türkçe anlamı:

Köylü kadınlarının başlarına, fes üstünden sardıkları renkli örtü.

Fransızca'da Şehir ne demek?:

ville

Şehir tanımı, anlamı:

Şehir coğrafyası : Coğrafyanın yerleşme bölgelerinde şehrin yayıldığı yerin inceleme ve araştırılmasını konu edinen kolu.

Şehir efsanesi : Gerçek olmadığı hâlde kulaktan kulağa yayılan ve yeni eklemelerle herkes tarafından anlatılan olay, kent efsanesi.

Şehir hatları : Şehir içi ulaşımı. Şehir içi yolları.

Şehir kulübü : Kentteki ileri gelenlerin yemek yemek ve çeşitli oyunlar oynayarak eğlenmek amacıyla bir araya geldiği yer.

Şehir merkezi : Şehrin en işlek yeri, iç bölümleri.

Şehir rehberi : Şehrin belli başlı yerlerini gösteren haritalı, açıklamalı kılavuz.

Şehir turu : Bir şehri gezmek ve görmek amacıyla düzenlenen gezi.

Şehirler arası : İki veya daha çok şehir arasında ulaşım, iletişim sağlayan.

Açık şehir : Düşman saldırısına karşı savunma önlemleri alınmamış, içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu durumu önceden ilan edilmiş olan şehir.

 

Ana şehir : Ana kent.

Başşehir : Başkent.

Büyükşehir : Merkezî idarenin vali yönetimindeki şehirlerinden nüfus ve ticaret bakımından belli bir büyüklükte olanı, megakent, megapol.

Kardeş şehir : Aralarındaki ilişkiyi geliştirmeyi ve birbirlerine yaklaşmayı kabul eden ülkemizdeki bir şehirle yabancı bir ülkedeki bir şehre verilen genel ad.

Şehirci : Şehircilik uzmanı, şehircilikle uğraşan kimse, kentçi.

Şehircilik : Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı, kentçilik, urbanizm.

Şehirleşme : Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun şehirlerde toplanması ve şehir alanlarının genişlemesi süreci. Şehirleşmek işi.

Şehirleşmek : Köy, kasaba büyüyerek şehir durumuna gelmek, kentleşmek.

Şehirli : Şehir halkından olan, kentli.

Şehirlileşme : Şehirlileşmek işi.

Şehirlileşmek : Şehre yerleşip şehir şartlarına uyar duruma gelmek.

Şehirlilik : Şehirli olma durumu.

Nüfus : Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü. Kişi. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon.

Ticaret : Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr. Ürün, mal vb. alım satımı. Bu etkinlikle ilgili bilim. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği.

 

Sanayi : Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri.

Hizmet : Görev, iş. Bakım, özen, ihtimam. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma.

Yönetim : Dümen. Yönetme işi, çekip çevirme, idare.

Uğraş : Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet. Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

Şehir ile ilgili Cümleler

 • Ali şehirdeki en etkili kişiydi.
 • Birçok ülkede, insanların büyük şehirlere gelmesinin asıl nedeni iş yüzündendir.
 • Bu şehirde ilk defa alışveriş yapıyorum.
 • Şehir bir sürü yüksek binaya sahip.
 • Bu şehirdeki ulaşım araçları çok pratik.
 • Şehir daha fazla dinçlik ile canlandı.
 • Şehir 573'te kuruldu.
 • O, dünyanın en güzel şehirlerinden biri.
 • Şehir arabalar tarafından üretilen siyah dumanla kirletilmiş.
 • Şehir aç askerlerle doluydu.
 • Bu şehirdeki herkes her zaman meşgul görünüyor.
 • Ljubljana, Doğu Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biridir.
 • Şehir, 1664 yılında İngilizler tarafından ele geçirildi.
 • Şehir, benim altı yıl önce bıraktığım şehir değil.

Diğer dillerde Şehir anlamı nedir?

İngilizce'de Şehir ne demek? : adj. urban

n. city, town

Fransızca'da Şehir : ville [la], cité [la]

Almanca'da Şehir : n. Stadt

Rusça'da Şehir : n. город (M), град (M)

adj. известный, знаменитый, городской