Şiddetli nedir, Şiddetli ne demek

Şiddetli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Şiddetli" ile ilgili cümleler

 • "Şiddetli geçimsizlik."
 • "Bir aralık rahmetli babam şiddetli bir romatizmaya tutulmuştu." - F. R. Atay
 • "Şiddetli yağmurun damlaları camı dövüyordu." - R. Enis
 • "Lakin babam şiddetli ve anif hareket ediyordu." - Y. K. Beyatlı

Şiddetli tanımı, anlamı:

Şiddetli fırtına : Rüzgâr çizelgesinde hızı 41-47 deniz mili olan ve kuvveti 9 ile gösterilen rüzgâr.

Şiddet : Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma. Bir hareketten doğan güç. Kaba güç. Hız. Duygu veya davranışta aşırılık. Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik.

Aşırı şiddetli fırtına : Rüzgâr çizelgesinde hızı 56-63 deniz mili olan ve kuvveti 11 ile gösterilen rüzgâr.

Çok şiddetli fırtına : Rüzgâr çizelgesinde hızı 48-55 deniz mili olan ve kuvveti 10 ile gösterilen rüzgâr.

Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım.

Zorlu : Tuttuğunu koparan, baskı yapabilecek ölçüde güçlü (kimse). Güçlü, kuvvetli, şiddetli. Zorbalık yapan. Zor, güç yapılan.

 

Biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Tarz. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Hızlı : Güç kullanarak. Çabucak. Çabuk, seri, süratli. Uçarı, çapkın, hovarda.

Aşırı : Ötede, ötesinde. Gereğinden fazla olarak, çokça. Gereğinden fazla, çok. Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.

Bir : Bir kez. Sadece. Aynı, benzer. Ancak, yalnız. Tek. Sayıların ilki. Beraber. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

Şiddetli ile ilgili Cümleler

 • Dışarıda şiddetli yağmur yağıyor.
 • Şiddetli bir savaş daha başlamaya hazırdı.
 • Şiddetli bir baş ağrım var.
 • Yağmur daha da şiddetli yağdı.
 • Ali bir ateşli silah yarasından şiddetli kanama geçiriyordu.
 • O kadar şiddetli yağmur yağdı ki onu başka bir zaman ziyaret etmeye karar verdik.
 • Bütün gün boyunca şiddetli yağmur yağdı.
 • Tren şiddetli kar yağışı yüzünden otuz dakika geç kaldı.
 • Şiddetli bir okyanus fırtınası Batı Hint adalarını vurdu.
 • Şiddetli bir krizle karşı karşıyayız.
 • Şiddetli bir gök gürültüsü vardı.
 • Yağmur dışarıda şiddetli yağıyor.
 • Şiddetli bir depremin Tokyo'yu ne zaman vuracağını tahmin etmek mümkün değil.
 • Şiddetli bir baş ağrım vardı.
 

Diğer dillerde Şiddetli anlamı nedir?

İngilizce'de Şiddetli ne demek? : adj. strong, heavy, harsh, sharp, acute, severe, violent, vehement, drastic, stern, astringent, bitter, brutal, burning, cast iron, consuming, deep, exquisite, extreme, ferocious, flaming, flash, forceful, frenetic, frenzied, fulminant, furious, gusty

n. harshness, violence, severity, vehemence, intensity, intenseness, rigor, rigour [Brit.], acuteness, stringency, edge, fierceness, force, forcefulness, heaviness, impetuosity, impetus, intension, keenness, lustiness, rough stuff, sharpness

Fransızca'da Şiddetli : violent/e, intense, rigoureux/euse, à tous crin, ardent/e, véhément/e, drastique, furieux/euse, impétueux/euse, intensif/ive

Almanca'da Şiddetli : adj. erbittert, feroce, fliegend, frenetisch, grausam, grimmig, groß, heftig, impetuoso, kräftig, stark, streng, ungestüm, unsanft, vehement

Rusça'da Şiddetli : adj. сильный, усиленный, крепкий, резкий, интенсивный, острый, строгий, суровый, жесткий, свирепый, ожесточенный, жестокий, жгучий