Şiir nedir, Şiir ne demek

Şiir; bir edebiyat terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk.
 • Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey

"Şiir" ile ilgili cümle

 • "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler." - A. Ş. Hisar

Edebi terim anlamı:

(deyiş) Seslerde, taylamlarda ve uyumlarda gösterdiği güzel bağdaşmalarla ve taşıdığı hayal, duygu ve fikir buluşlariyle bizde canlı duygulanmalar izlenimler ve heyecanlar uyandıran nazım veya nesir halindeki edebiyat türü.

Şiir isminin anlamı, Şiir ne demek:

Kız ismi olarak; Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi. Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey.

Fransızca'da Şiir ne demek?:

poésie

Şiir anlamı, kısaca tanımı:

Nazım : Şiir.

Şiir düzmek : Şiir yazmak veya söylemek.

Şiir gibi : Çok güzel, çok hoş.

Şiir defteri : Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter.

Şiir dinletisi : Müzik eşliğinde şiir okuma şöleni.

 

Şiir kitabı : İçeriği şiirlerle düzenlenmiş kitap.

Lirik şiir : Yunanlarda lir eşliğinde okunan şiir. Coşkun ve ateşli bir anlatımı olan, toplumun ortak veya şairin kişisel duygularını yansıtan şiir.

Mensur şiir : Şiir yönü ağır basan düzyazı, şiirce.

Halk şiiri : Toplum arasından çıkan ve geleneksel yöntemlere ve ilkelere bağlı olarak halk ozanları tarafından yazılıp söylenen veya anonimleşmiş edebî tür.

Saz şiiri : Halk edebiyatında genellikle saz eşliğinde söylenen şiir.

Şiirce : Mensur şiir.

Şiirimsi : Şiirsi.

Şiiriyet : Şiir olma özelliği.

Şiirleştirme : Şiirleştirmek işi.

Şiirleştirmek : Şiir durumuna getirmek.

Şiirli : Şiir havasında olan.

Şiirsel : Şiir niteliğinde olan.

Zengin : Çok, bol. Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan. Gösterişli. Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı. Verimli.

Sembol : Simge.

Ritimli : Dizemli.

Uyumlu : Uyumu olan, ahenkli, mevzun, imtizaçlı.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Ortay : Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi). Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

Hece : Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem. Hece ölçüsü.

 

Şiir ile ilgili Cümleler

 • Ali Mary'nin yazdığı şiiri ezberden okumasını istedi.
 • Jale'nin Tom'un şiiri ezberden okumasını duymasına izin ver.
 • Şiir yazmayı seviyorum.
 • Şiir ve müziğe bayılırım.
 • Şiir bir kız tarafından yazıldı.
 • Şiir yazarım.
 • Şiir yazmayı gerçekten çok seviyor.
 • Jale Tom'un şiiri ezberden okumasını duydu.
 • Jale Tom'un şiiri ezberden okumasını duydu mu?
 • Şiir ve müzik sever.
 • Ali on üç yaşındayken yazdığı bir şiiri hala ezbere okuyabiliyor.
 • Jale Tom'un şiiri ezberden okumasını duyacak mı?
 • Şiir veya şarkı bir dilden başka bir dile çevrilince anlamını yitirir.
 • Ali Mary'nin ezberlediği şiiri ezbere okumasını dinledim.

Diğer dillerde Şiir anlamı nedir?

İngilizce'de Şiir ne demek? : n. Numbers

adj. poetic, poetical

n. poetry, verse, poem, song

Almanca'da Şiir : n. Gedicht, Poem

Rusça'da Şiir : n. поэзия (F), стихи (PL), стихотворение (N), песнь (F), вирши (PL)

adj. поэтический