L nedir, L ne demek

L; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür.

  • Türk alfabesinin on beşinci sırasında yer alan ve Le adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü diş eti-avurt ünsüzünü gösterir
  • Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösteren işaret.

Biyoloji'deki anlamı:

Lösin amino asit.

Özel molekül konfigürasyonunu gösteren ön ek (L-glikoz).

Ribozomun büyük alt birimindeki proteinler.

Litre.

L hakkında bilgiler

Ll, Türk alfabesinin 15. harfi, harfin kullanım sıklığı % 5,75. Arap alfabesine dayalı Osmanlıcada lâm adıyla bilinirdi. L, ince ünlülerle beraber kullanıldığı zaman ön damak, kalın ü nlülerle beraber kullanıldığı zaman da alt damaktan çıkarılan yumuşak, yayvan ve akıcı bir sestir. L sesi, Orta Asya Türkçesinden beri Türkçenin bütün lehçelerinde ince ve kalın şekliyle yer almıştır. Türkçe kelimelerde kelimelerin yalnız ortasında ve sonunda geçince, dilimizde kelime başında "L" sesi bulunmadığından, halk ekseriya bir sesli harf getirir. (ilazım lazım, ilahna lahana gibi) Ancak bu durum her kelimede görülmeyebilir. Harfin Orhun Türkçesinde ince ve kalın olmak üzere iki şekli vardır. Türkçe yazı dilinde bazı kelimelerde, kendisinden sonra "a" gelen hallerde "l" sesinin ince okunması gerekirse "a"nın üstüne bir (^) işareti konur. Bu durumda dil biraz daha geriye giderek damağa yaklaşır ve ince bir L sesi (Ļ, ℓ̗ ) çıkar. Örneğin: Ļâℓ̗ , Ļânet... Türkçe'de O ve L harfi ile peşpeşe geldiği bazı durumlarda (her zaman değil) ince bir O sesi (Ô) oluşur. Fakat Türkçe yazımda bu harfin kullanımı mevcut değildir. Bu durumda da L harfleri dilin ucunun damağa doğru çekilmesiyle çıkarılan ve normal L sesine göre biraz daha ince olan bir sesi gösterir: Rôℓ̗ , Gôℓ̗ , Bôℓ̗ero, Ļôkman...

 

L tanımı, anlamı

Bakterinin değişen l formu : Bakteride, hücre duvarının sentez maddeleri mevcut olup hücreyi etkileyen etken veya etkenler ortadan kalkınca hücrenin önceki esas biçimini alması durumu

Bakterinin değişmeyen l formu : Bakteri hücresini etkileyen etkenler ortadan kalksa dahi bakterinin, hücre duvarını yapamaması ve önceki esas biçimine dönememesi durumu.

Bakterinin l formu : Bakteri hücre duvarının lizozimle hidrolizi veya hücre duvarındaki peptidoglikan sentezinin penisilin ve benzerleri antibiyotiklerle önlenmesi sonucu meydana gelen hücre duvarı olmayan bölünüp, üremeye devam eden yuvarlak biçimli bakteriler.

Ene l hak : "Ben Tanrı'yım". Bütün varlıkların bir ve birlik olduğuna inananların, Tanrı'yı kendi benliklerinde, gönüllerinde sezen tasavvuf ulularının Tanrı sevgisiyle coşup kendilerinden geçtiklerinde söyledikleri: "Daim ene-l-Hak söylerem çü Hak'tan mansur olmuşam" (Seyyit Nesimi). bk. tasavvuf.

L alanin : Sentetik olarak üretilen ticari bir ürün.

L amino asit : Asimetrik karbon atomuna bağlı amino grubu solda olan amino asit.

L arginin : Sentetik bir amino asit.

 

L asparajin : Merkezi sinir sisteminin dengesinin muhafazası için gerekli olan bir amino asit.

L aspartik asit : Ticari olarak üretilen esansiyel olmayan amino asit.

L dopa : Dopa.

L fenilalanin : Sentetik bir amino asit.

L formları : Bakterilerin, hücre duvarı üretimine engel olan kimyasal maddelerin (penisilin, sikloserin, sefalosporin vb.) bulunduğu ortamlarda üretilmesi sonucu meydana gelen, hücre duvarına sahip olmayan formlar.

L glutamik asit : Ticari olarak üretilen esansiyel olmayan amino asit.

L glutamin : Şeker gereksiniminin giderilmesi ve sindirim sisteminin sağlığı açısından gerekli olan madde.

L histidin : Sentetik bir amino asit.

L isolösin : Sentetik bir amino asit.

L kafalı motor : Kapaçları motor gövdesi yanında bulunan motor.

L karnitin : Sentetik bir amino asit, karnitin.

L koloni tipi : Hücre duvarı oluşturamayan mikroorganizmalar ve L-formları tarafından meydana getirilen kenarları düzensiz, ortaları düğmeli ve granüllü koloniler.

L lizin : En az % 95 alfa, epsilon-diaminokaproik asit içeren ticari bir ürün.

L lösin : Sentetik bir amino asit, lösin.

L metiyonin : Sentetik amino asit.

L ornitin : Sentetik amino asit.

L prolin : Sentetik amino asit.

L serin : Sentetik amino asit.

L sınaması : (İstatistiksel sınamalar) Bir örneklem değişkeleri kümesinin türdeşliğini araştırmak amacıyla yapılan olabilirlik oranlarına dayalı sınama.

L sistein : Sentetik bir amino asit.

L sistin : Sentetik bir amino asit, sistin.

L şeker : İşlevsel aldehit ve keton grubundan en uzakta bulunan asimetrik karbon atomuna bağlı hidroksil grubu solda olan şeker.

L taurin : En az % 96 2-aminoetansulfonik asit içeren, civcivlerin başlangıç ve büyütme yemlerine, % 0, 054'ü aşmayacak miktarlarda katılabilen bir ürün.

L tirozin : Sentetik bir amino asit.

L treonin : En az % 95 alfa-amino- betahidroksibütirik asit içeren bir ürün.

L triptofan : Sentetik olarak üretilen ticari bir ürün.

L valin : Sentetik amino asit.

Obruk l : Dilin çukurlaşarak arkaya doğru dönmesiyle çıkarılan bir L sesine denir.

Ters l blok anestezi : İnfiltrasyon anestezisi.

L demiri : Sanayide kullanılan L biçiminde bükülmüş demir çubuk.

Diğer dillerde Kyoto sözleşmesi anlamı nedir?

İngilizce'de Kyoto sözleşmesi ne demek ? : kyoto convention