Unvalued türkçesi Unvalued nedir

  • Paha biçilmemiş.
  • Değer verilmemiş.
  • Önemsenmemiş.
  • Değeri olmayan.
  • Değeri belirtilmemiş.

Unvalued ingilizcede ne demek, Unvalued nerede nasıl kullanılır?

Unvalued insurance : Değeri belirlenememiş sigorta. Değeri belirlenmemiş sigorta. Sigorta konusu olan mala ilişkin ödemenin hasara göre belirlendiği, ayrıca gümrük vergileri, navlun gibi harcamaların da kapsandığı sigorta türü.

Unvaluable : Değersiz.

Unvaccinated : Aşılanmamış. Aşısız. Aşısı yapılmamış. Aşı yapılmamış.

Unvanquished : Zapt edilmemiş. Yenilmemiş. Fethedilmemiş. Yenilmez. Fethedilmez. Zapt edilmez.

Unvariable : Değiştirilemez. Değişmez.

Unvaryingly : Her zaman aynı kalan bir şekilde. Değişmeden. Tekdüze bir biçimde. Değişim göstermeden. Değişiklik göstermeden.

Unvariableness : Değişmeme. Değişiklik göstermeme durumu. Değişmezlik. Her zaman aynı kalma durumu.

Unvarnished : Verniksiz. Yalın. Salt. Çıplak (gerçek). Cilasız. Cilalanmamış. Sade. Süssüz. Saf. Verniklenmemiş.

Unvaried : Değişmemiş. Aynı kalmış.

Unvarying : Değişmez. Değişmeyen.

İngilizce Unvalued Türkçe anlamı, Unvalued eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unvalued ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unregarded : Önemsenmeyen. İhmal edilmiş.

 

Worth nothing : Değersiz. Sıfır kıymette. Beş para etmez. Kıymetsiz.

Underrated : Küçümsenmiş. Değerinden düşük değer biçilmiş. Az değer biçilen. Sahip olduğundan az biçimde değerlendirilmiş. Değerinden düşük fiyat biçilmiş. Küçük görülmüş. Hafife alınan. Hafife alınmış.

Footy : Posa ile. Değersiz. Ayakları olan. Adi değersiz. Avustralya futbolu. Futbol. Zayıf. Alçak. Aşağılık.

Unconsidered : Düşüncesizce yapılmış. Düşünmeden söylenmiş.

Unappreciated : Hesaba katılmayan. Takdir edilmeyen. Değer verilmeyen. Değer görmeyen.

Unheeded : Görülmemiş. Önemsenmeyen. İhmal edilmiş. Aldırış edilmeyen. Umursanmayan. Göze çarpmamış. Aldırış edilmemiş.

Footier : Aşağılık. Fakir. Zayıf. Adi değersiz. Alçak. Değersiz. Ayakları olan. Önemsiz. Posa ile.

Uncared : İhmal edilmiş. İlgi gösterilmeyen. İlgi gösterilmemiş. Terkedilmiş. Bakımsız. Bırakılmış.

Drossy : Metal cürufuna benzeyen veya cüruf kapsayan. Maden posası içeren. Mader cürufu içeren. Cüruflu. Değersiz olan.

Unvalued synonyms : invalidated, unestimated, unsung, unacknowledged.

Unvalued zıt anlamlı kelimeler, Unvalued kelime anlamı

Acknowledged : Tanınmış. Tanınmak. Tasdik edilmiş. Tanınan. Kabul edilen. Usulü dairesinde. Musaddak. Muteber.

Unvalued ingilizce tanımı, definition of Unvalued

Unvalued kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Not valued. As, an unvalued estate. Valueless. Disregarded. Hence, not considered. Not appraised.