Açık dolaşım sistemi nedir, Açık dolaşım sistemi ne demek

Açık dolaşım sistemi; bir hayvan bilimi terimidir.

  • Genellikle bütün eklem bacaklılarda ve birçok yumuşakçada bulunan atardamar ve kan boşluğundan oluşmuş açık bir dolaşım sistemi

Biyoloji'deki anlamı:

Hemen hemen bütün eklem bacaklılarda ve yumuşakçaların birçoğunda bulunan arter ve kan boşluğundan meydana gelmiş olan açık bir dolaşım sistemi.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Hemen hemen tüm eklem bacaklılarda ve yumuşakçalarda bulunan, arter ve kan boşluğundan oluşmuş dolaşım sistemi.

Zooloji alanındaki anlamı:

Arterler ve kan boşluğundan meydana gelmiş olan açık bir dolaşım sistemi; hemen bütün eklembacaklılarda ve birçok yumuşakçalarda bulunur.

İngilizce'de Açık dolaşım sistemi ne demek? Açık dolaşım sistemi ingilizcesi nedir?:

open circulatory system

Açık dolaşım sistemi tanımı, anlamı:

Dolaşım : Kan dolaşımı. Dolanım. Dolaşma işi.

Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Model, tip. Dizge. Yol, yöntem.

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

 

Eklem : Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

Bacaklı : Felemenk altını. Bacakları uzun olan, uzun boylu. Bacağı olan.

Yumuşak : Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı. Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı. Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimli, sürekli, ötümlü, tonlu, sedalı. Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran. Sessiz, hafif. Okşayıcı, tatlı, hoş. Ilıman (iklim), sert karşıtı. Kolaylıkla işlenebilen. Kolay çiğnenen, kolay kesilen. Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.

Atardamar : Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan, arter.