Açık kapı siyaseti nedir, Açık kapı siyaseti ne demek

Açık kapı siyaseti; bir ticaret terimidir.

  • Açık kapı politikası

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: açık kapı politikası]

Açık kapı siyaseti tanımı, anlamı:

Kapı : Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Ev gezmesi için gidilen yer. Gidere yol açan gereksinim. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Devlet dairesi. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri.

Siyaset : Politika. Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış.

Politika : Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa. Davranış biçimi, düşünce yapısı. Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme.

Açık : Kolay anlaşılır, vazıh. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Aralığı çok. Belirgin bir biçimde. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Belli bir yerin biraz uzağı. Örtüsüz, çıplak. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Çalışır durumda olan. Engelsiz, serbest. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Boş. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı.