Açıklık politikası nedir, Açıklık politikası ne demek

  • Siyasette açık, şeffaf olma, glasnost

İngilizce'de Açıklık politikası ne demek? Açıklık politikası ingilizcesi nedir?:

policy of openness

Almanca'da Açıklık politikası ne demek?:

transparenz-politik

Fransızca'da Açıklık politikası ne demek?:

politique d'ouverture

Açıklık politikası kısaca anlamı, tanımı:

Açıklık : Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Boş ve geniş yer, meydanlık. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik. Uzaklık, mesafe. Açık olma durumu, aleniyet. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu.

Politika : Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa. Davranış biçimi, düşünce yapısı. Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme.

Politik : Belli bi hedefe ulaşabilmek için uzlaşmayı, iyi geçinmeyi amaçlayan. Siyasal.

Siyaset : Politika. Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış.

Şeffaf : Saydam.

Glasnost : Açıklık politikası.

Açık : Boş. Aralığı çok. Engelsiz, serbest. Çalışır durumda olan. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Belli bir yerin biraz uzağı. Belirgin bir biçimde. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Örtüsüz, çıplak. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Kolay anlaşılır, vazıh. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı.

 

Olma : Olmak işi.