Açan nedir, Açan ne demek

Açan; bir anatomi terimidir.

  • Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı

Açan anlamı, kısaca tanımı:

Oynak : Değişken, kararsız. Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli. Davranışları ağırbaşlı olmayan (kadın veya kız). Bükülüp doğrulmaya elverişli olan (eklem). Hareket, canlılık veren.

Kemik : Bu sert organdan yapılmış. İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı.

Geniş : Çok. Bol (elbise). Eni çok olan, enli, vâsi. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Büken : Oynak kemikleri arasındaki açıları daraltan kasların genel adı, açan karşıtı.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Açan ile ilgili Cümleler

  • Ali duvarda gizli bir kapıyı açan bir butona bastı
  • Onlar bu adamın şehrin tüm kapılarını açan, usta bir anahtara sahip olduğunu söylüyor.
  • Bilgisayarda oturum açan son kişi kimdi?
  • Bütün vakitsiz açan çiçekler soğuktan yandı.

Diğer dillerde Açan anlamı nedir?

Almanca'da Açan : n. Strecker, Streckmuskel

adj. epochal