Aşınım nedir, Aşınım ne demek

  • Aşınma işi
  • Erozyon.

Coğrafya'daki terim anlamı:

Yerkabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere, çeşitli dışetmenlerle yıpratılıp, yerinden koparılmaları ya da eritilmeleri.

İngilizce'de Aşınım ne demek? Aşınım ingilizcesi nedir?:

erosion

Fransızca'da Aşınım ne demek?:

usure, corrosion

Aşınım hakkında bilgiler

[Bakınız: aşındırma]

Aşınım anlamı, tanımı:

Aşınma : Aşınmak işi. Erozyon. Korozyon.

Erozyon : Değer veya saygınlık kaybetme. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl.

Aşındırma : Teknik alanda ve günlük hayatta madenlerin elektriksel, kimyasal veya mekanik nedenlerle aşınması, korozyon. Aşındırmak işi.

Aşınım biçimleri : Yerkabuğu üzerinde, oluşum ve varlığı dışgüçlerin biri ya da birkaçının aşındırmasına dayanan biçimlerin tümü.

Aşınım dönemi : Akarsuların aşındırma, sürükleme ve biriktirme işlevlerinin gençlik ve geçkinlik evreleri arasında kalan süreç.