Aşındırma nedir, Aşındırma ne demek

  • Aşındırmak işi
  • Teknik alanda ve günlük hayatta madenlerin elektriksel, kimyasal veya mekanik nedenlerle aşınması, korozyon.

Kimya'daki anlamı:

Bir maddenin kendisinden daha yumuşak bir yüzeyi sürtünme ile yıpratması.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: aşınma]

Bilimsel terim anlamı:

Bir özdeğin, kendinden daha yumuşak bir yüzeyi yıpratması olayı.

İngilizce'de Aşındırma ne demek? Aşındırma ingilizcesi nedir?:

abrasion

Osmanlıca Aşındırma ne demek? Aşındırma Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

itikâl

Aşındırma hakkında bilgiler

Erozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunun üzerindeki toprakların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle aşındırılıp, yerinden koparılması, bir yerden başka bir yere taşınması ve biriktirilmesi olayıdır.

Tarımda kullanılan alanların %70'i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur. Dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılmış olan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar harcanması gerektiği bulunmuştur.

Türkiye topraklarının ise, %90'ı su erozyonu, %1'i de rüzgâr erozyonuna maruz kalmaktadır. Tarım topraklarında bu oran su erozyonu için %75 civarındadır. Türkiye'deki erozyon sonucunda yılda 500 milyon ton verimli toprak kaybedilmektedir.

 

Doğal şartlarda gerçekleştiğinde kaybedilen verimli topraklar, doğal döngü çerçevesinde telafi edilebilmektedir... Erozyon bilinçsizlik ve insan etkisiyle telafi edilemez boyutlara ulaşabilmektedir. Erozyonun etkisi sebebiyle kaybedilen verimli topraklar tarımsal üretim kapasitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Erozyonun oluşması doğal faktörler ile gerçekleşmekte ancak erozyonun telafi edilemez zararlara sebep olması, insanların bu faktörleri hızlandırmasıyla gerçekleşmektedir.

Aşındırma anlamı, tanımı:

Bölgesel aşındırma : Bir alaşım içinde bulunan metallerin homojen dağılmamasının sebep olduğu pas türü, alaşım korozyonu.

Aşındırmak : Aşınmasına yol açmak. Cisimlerin aşınmasına yol açmak. Bir yere çok gidip gelmek.

Kapısını aşındırmak : Yanına çok sık gitmek.

Teknik : Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama. Yol, beceri, yöntem.

 

Günlük : Tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızı. Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan. Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. Üzerinden gün geçmiş veya geçecek. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce. O günkü, o günle ilgili.

Hayat : Yazgı. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı. Balkon. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü. Sundurma. Avlu. Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa. Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi. Geçim şartlarının bütünü. Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma. Canlı, sağ olma durumu. Yaşam. Meslek.

Maden : Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse. Bu mineralden yapılmış. Metal. Elâzığ iline bağlı ilçelerden biri. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral. Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak. Uyuşturucu, esrar, eroin. Maden ocağı veya maden işletmesi.

Elektrik : Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi. Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. Çarpıcılık, cazibe, canlılık.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Mekanik : Makine ile yapılan. Düşünmeden yapılan. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı. Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Aşındırma denemesi : Çeliklerin aşındırmaya karşı dirençlerini ölçmek ereğiyle yapılan deneme.

Aşındırma direnci : Alaşımların, özellikle takım çeliklerinin, aşındırmaya karşı olan özellikleri.

Aşındırma görünümleri : Uygun kimyasal tepkilerle, kristal yüzeylerinin aşındırılması sonucunda oluşan görünümler. (Bunlarla kristalde görülmeyen bakışıklık ve ikizlik özellikleri ortaya çıkar ve tanınmaları kolaylaşır.)

Diğer dillerde Aşındırma anlamı nedir?

İngilizce'de Aşındırma ne demek? : n. abrasion, corrosion, erosion, attrition, denudation

Fransızca'da Aşındırma : érosion [la], abrasion [la], corrosion [la]

Almanca'da Aşındırma : Abnutzung

Rusça'da Aşındırma : n. разъедание (N)