Aşama nedir, Aşama ne demek

 • Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
 • Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, basamak, adım, merhale.
 • Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.

"Aşama" ile ilgili cümleler

 • "Onlar biçkiyi, provayı öğrenme aşamasına gelmişlerdi." - A. Kutlu

Aşama anlamı, kısaca tanımı:

Aşama sırası : Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olmak üzere değişik önem sıraları arasında katı ve kesin bir biçimde dağıldığı toplumsal teşkilatlanış biçimi, hiyerarşi. Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi.

Aşamalı : Aşaması olan, kademeli.

Değer : Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

 

Basamak : Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer. Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti. Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri. Derece, aşama, kerte, evre. Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, hane.

Rütbe : Mertebe, derece, paye. Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki.

Mertebe : Aşama, derece, rütbe. Evre, safha.

Paye : Derece, aşama. Rütbe.

Geçilme : Geçilmek işi.

Aşama ile ilgili Cümleler

 • Milletler insan toplumunda son evrim aşaması mı?
 • Aşamalı olarak yap. Bir kerede tamamlamaya çalışma.
 • Kameri ay boyunca ay tüm aşamalarından geçer.
 • REM uykusu sırasında beyin dalgaları uyanıkken olduğu gibidir ve bu, rüyalar gördüğün zamanki aşamadır.
 • Bir amfibinin yaşam döngüsü üç aşamadan oluşur: yumurta, larva ve ergin.
 • Yeni bir ticaret bölgesi için planlar henüz çalışma aşamasında.
 • Aşama 1. 0.5 litre bitkisel yağı (herhangi bir içyağı veya yağın ve içyağının bir karışımı) yüksek ateşte çömlekte ısıtın, 400 gram doğranmış soğan ekleyin, soğanlar sarı bir renge ulaşana kadar kızartın, sonra da 1 kilogram et (hangi cins olursa olsun) ekleyin.
 • Yeni kütüphane, geçen yıldan beri yapım aşamasında.
 • Lojban'ın geliştirilmesinde, dili ilk aşamasından beri tarafsız tutmak için çabalar tutarlı olarak yapılmıştır.
 • Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider, dilden çıkarsa kulağı aşamaz.
 

Diğer dillerde Aşama anlamı nedir?

İngilizce'de Aşama ne demek? : [Asama] n. baton, staff, stick, rod, scepter, sceptre [Brit.], wand

n. phase, stage, degree, grade, rank, tier, instance, cycle, estate, gradation, process, strand

Fransızca'da Aşama : grade [le], degré [le], étape [la]

Almanca'da Aşama : n. Epoche, Etappe, Hierarchie, Phase, Rang, Zwischenstufe

Rusça'da Aşama : n. ступень (F)