A amplitude mod türkçesi A amplitude mod nedir

  • A-mod görüntü.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A amplitude mod ingilizcede ne demek, A amplitude mod nerede nasıl kullanılır?

A : Pek iyi. Bir. (herhangi) bir. Amperin simgesi. En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinci harfi. La (müzik terimi). Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Herhangi bir.

Amplitude : Bk. dalga genliği. Genlik. Bilgisayar, ekonomi, fizik, kimya, uzay, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Salınım devimlerinde denge konumuyla en büyük uzanım arasındaki fark. değişen yıldızlarda, en büyük parlaklık ile en sönük parlaklık arasındaki fark. Büyüklük. Amplilüd. Üslup zenginliği. Bolluk. Sıra. Bir salınım devinmesinde, denge durumundan en çok uzaklaşılan nokta. dolayısıyla, elektromıknatıs dalgalarda ya da ses dalgalarında, dalganın taşıdığı erkenin niceliğini belirleyen özellik.

Mod : Modern. Şık. Kip.

Amplitude modulated oscillation : Genlik kiplenimli salınım.

Amplitude modulation : Taşıyıcı dalganın genliğini, ses gibi iletilecek imlemlerin genliğine ve sıklığına uygun olarak değiştirme. Genlik modülasyonu. Genlik kiplenimi. Genlik kiplenmesi. Radyo dalgasının genişliğindeki çeşitlilikler aracılığı ile yayın yapmak (elektrik).

 

Quadrature amplitude modulation : Dördün genlik kiplenimi. Kareli genlik modülasyonu. Dörtlü genlik modülasyonu.

Amplitude modulation equivalent : Genlik modülasyon eşleniği. Amplitud modülasyon eş değeri.

Pulse amplitude modulation : Vurum. Puls-genlik modülasyonu. Darbe genlik kiplenimi. Darbe genlik modülasyonu. Darbe- genlik modülasyonu. Vurum genlik kiplenimi. Vurum genlik.

İngilizce A amplitude mod Türkçe anlamı, A amplitude mod eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A amplitude mod ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Salhane. Mezbaha. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

 

Abdomen : Batın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Abdomen.

Abaxial : Eksen dışı. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A amplitude mod synonyms : abdominal fat necrosis, a c deformity, abdominal palpation, a dna, a band.