A b model türkçesi A b model nedir

  • A-b modeli.
  • Abel-blanchard modeli.
  • Ekonomi alanında kullanılır.

A b model ingilizcede ne demek, A b model nerede nasıl kullanılır?

A : La (müzik terimi). En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı. Belirli bir tür veya nitelikteki. En yüksek not. Bir. Miktar belirtir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Herhangi bir. Amperin simgesi.

B : İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Si notası. Si (müzik terimi). Si. İyi. Borun simgesi.

Model : Bir nesnenin ya da bir işlemin yapımında kılavuzluk eden ve aslının niteliklerimi değişik bir ölçü içinde taşıyan nesne ya da işlem birimi, anlamdaş taslam. Bir oluşum, durum ya da sürecin ilk örneğinin ya da ayırıcı biçiminin, ayrıtsal özellikleriyle simgesel anlatımı. Giymek (defilede belirli bir giysiyi). Modellik etmek. İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi cebirsel terimlerle ifade eden bir matematiksel yapı. Modelini yapmak. Kesin bir kuram olmayıp, öğecik, çekin vb. yapısı için benzetme yoluyla ortaya atılan matematiksel yaklaşık yöntem. Kalıbını çıkarmak. Örneğe göre yapmak. Modellemek.

A bad egg : Kendisine güvenilmeyen. Beş para etmez kimse. İtin teki. Şerefsiz. Dürüst olmayan kişi. Sözünde durmayan. Beş para etmez kişi. Değersiz kimse.

A bad hat : Ahlaksız tip. Yavşak.

 

A bad turn : Kötü muamele. Kötülük.

A bad word : Küfür.

A bag of bones : Çok sıska. İskelet gibi. Canlı cenaze. Bir deri bir kemik. Kemik torbası. Uçacak gibi. Sıska veya bir deri bir kemik kimse (kemik torbası). Çok zayıf.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A bad mark : Kırık not. Zayıf not. Kötü not.

İngilizce A b model Türkçe anlamı, A b model eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A b model ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori probability : Öncül olasılık.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A priori information : Öncül bilgi.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

A b model synonyms : abel blanchard model, a level, abadir test, a posteriori probability, abc method, a error.