A bad word türkçesi A bad word nedir

A bad word ingilizcede ne demek, A bad word nerede nasıl kullanılır?

A : En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Miktar belirtir. Amperin simgesi. Pek iyi. Atom ağırlığı. En yüksek not. Bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Herhangi bir.

Bad : Yıkım. Terbiyesiz. Kem. Aynasız. Kokmuş. Kokuşmuş. Fena. Sert. Yetersiz çelgi.

Word : Emir. Lügat. Kelime. İfade etmek. Sözcük. Laf. Bilgi. Haber. Söylemek. Söz.

A bad egg : Değersiz kimse. Dürüst olmayan kişi. Beş para etmez kimse. Kendisine güvenilmeyen. Beş para etmez kişi. İtin teki. Sözünde durmayan. Şerefsiz.

A bad hat : Yavşak. Ahlaksız tip.

A bad sailor : Kendisini deniz tutan kimse, midesi bulanan anlamında.

A bad turn : Kötü muamele. Kötülük.

A bad lot : İt kopuk. Beş para etmez kişi. Kötü ve ahlaksız kimse (argo terim). Sağlam ayakkabı değil. Tembel. Serseri. Serseri takımı. Uyumsuzlar grubu. İtin teki.

Be a bad judge of : Anlamamak.

A bad woman : Kötü kadın.

İngilizce A bad word Türkçe anlamı, A bad word eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A bad word ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cusswords : Hakaret. Sövgü. Lanet.

Abuse : Küfretmek. Sövgü. Suiistimal. Kötü davranmak. Çirkin sözler söylemek. Suiistimal etmek. Kötüye kullanma. Yolsuz kullanış. Giydirmek.

 

Flacks : Uçaksavar. Reklam ajansı. Tanıtım elemanı. Reklam. Basın sözcüsü. Basın danışmanı. Uçaksavar ateşi. Eleştiri. Tanıtım.

Contumelies : Gözden düşme. Tahkir. Hakaret.

Expletive : Gereksiz sözcük. Çoğu zaman anlamsız sözcük. Kızınca söylenen anlamsız söz. Kızınca söylenen. Tamamlayan sözcük. Hece. Gereksiz hece. Pekiştirici sözcük. Sövgü (sözleri).

Cussword : Sövgü. Lanet. Hakaret.

Expletives : Pekiştirici sözcük. Tamamlayan sözcük. Gereksiz hece. Gereksiz sözcük.

Curse : Küfür etmek. İntizar etmek. Lanet okumak. İlenç. Beddua etmek. Kargış etmek. Lanet etmek. Sövmek. Beddua.

Flack : Uçaksavar ateşi. Tanıtım. Basın sözcüsü. Reklam ajansı. Basın danışmanı. Reklam. Eleştiri. Pul.

Blasphemy : Kutsal şeylere küfür. Dine küfür etme. Allah hakkında kötü konuşma. Kutsal şeylere sövme. Tanrıya ve kutsal şeylere sövme. Dine küfretme. Allah'a küfür etme.

A bad word synonyms : cuss word, cusses, blasphemies, cuss, billingsgate.