A bag of bones türkçesi A bag of bones nedir

  • Sıska veya bir deri bir kemik kimse (kemik torbası).
  • Canlı cenaze.
  • Kemik torbası.
  • Bir deri bir kemik.
  • Çok sıska.
  • Çok zayıf.
  • Uçacak gibi.
  • İskelet gibi.

A bag of bones ingilizcede ne demek, A bag of bones nerede nasıl kullanılır?

A : Miktar belirtir. Bir. Pek iyi. Herhangi bir. La (müzik terimi). İngiliz alfabesinin birinci harfi. Amperin simgesi. Atom ağırlığı. Argonun simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki.

Bag : Şişirmek. Torbalamak. Torbalanmak. Aşırmak. Avlamak. Çalmak. Torbaya koymak. İç etmek. Germek. Sarkmak.

Of : İle ilgili. Yüzünden. Karşı. -nın. Hakkında. -den övünerek bahsetmek. -li. -den. In. -nin.

Bones : Zar. (kutlama vb amacıyla) yumruk çakma. İskelet.

A bag of nerves : Sinir küpü. Çok sinirli.

Bag of bones : Bir deri bir kemik kimse. Bir deri bir kemik. Kemik torbası.

Stack of bones : Kemik topluluğu. Kemik yığını. Kemik istifi.

İngilizce A bag of bones Türkçe anlamı, A bag of bones eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A bag of bones ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

As thin as a rake : Çöp gibi. Değnek gibi. Zapzayıf. Çok ince. İpince. Dal gibi.

Scraggier : Cılız. Dik uçlu (yaka). Sıska.

Scraggy : Dik uçlu (yaka). Kuru. Sıska. Değnek gibi. Kemikli. Cılız.

 

Skinniest : Cimri. En zayıf olan. Eli sıkı. Cılız. Sıska. Derimsi.

As thin as a lath : Çok ince. Dal gibi. Çöp gibi. Değnek gibi.

Skeletal : Sıska. İskelet. İskelete ait. İskeletsel. İsketelet ait. İskeletle ilgili. Çatısal.

Skeletally : Çerçeve olarak. Çerçevesel bir tarzda.

Rawboned : Çelimsiz. Kaburgaları çıkmış. Zayıf. Kemikleri sayılan. Bir deri bir kemik kalmış.

Very thin : İncecik. İpince.

Weed : Çok zayıf kimse. Başından defetmek. Yabani otları temizlemek. Yabani ot. Ot. Esrar. Otları temizlemek. Yabani otlardan temizlemek. Yabani ot (bahçede veya tarlada). Zararlı ot.

A bag of bones synonyms : tenuous, bag of bones, skinny, bareboned, scraggiest, skinnier.