A band türkçesi A band nedir

  • A bandı.
  • Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

A band ile ilgili cümleler

English: Ali used to be in a band with me.
Turkish: Ali benimle birlikte bir bandodaydı.

English: Ali plays in a band with Mary.
Turkish: Ali Mary ile bir grupta çalıyor.

English: I used to play guitar in a band with Tom.
Turkish: Bir orkestrada Tom'la birlikte gitar çalardım.

English: I can hear a band playing.
Turkish: Bir grubun çaldığını duyabiliyorum.

English: I play guitar with a band every Saturday night.
Turkish: Her cumartesi gecesi bir grupla gitar çalarım.

A band ingilizcede ne demek, A band nerede nasıl kullanılır?

A : Argonun simgesi. Pek iyi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Herhangi bir. Miktar belirtir. La (müzik terimi). Atom ağırlığı. (herhangi) bir.

Band : Kalınlığı 1 cm.den daha az, çok ince tabaka. Bir izgenin iki sıklık değeri arasında kalan ışınım bölgesi. Moleküllerin dönme erke düzeyleri arasındaki geçişlerin oluşturduğu görünge çizgilerinin bütünü. Kolan. Tenis, bilgisayar, fizik, gitar, uzay, kimya, madencilik, masa tenisi, sinema, televizyon, jeoloji alanlarında kullanılır. Ağın üst kenarını belirten ak uçkurluk. Şarkı (plak). Birleşmek. Grup. Çemberlemek.

 

A banditti : Soyguncu çetesi.

Floating within a band : Aralık içinde dalgalanma. Döviz kurlarının para yetkesince belirlenen bir aralık içinde serbestçe dalgalanmasına izin verildiği kur bandı sistemi.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A bad egg : Kendisine güvenilmeyen. Şerefsiz. Dürüst olmayan kişi. Beş para etmez kişi. Sözünde durmayan. Değersiz kimse. Beş para etmez kimse. İtin teki.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

İngilizce A band Türkçe anlamı, A band eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A band ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Salhane. Mezbaha.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

 

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdomen : Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Karın. Abdomen. Batın.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Anisotropic band : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Miyozin filamanının tümünü ve aktin filamanının bir kısmını içeren, iskelet kasının sarkomerinde yerleşik bölge. kas tellerinde görülen ve açık renk bantlarla almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince ipliklerle iç içe bulunan, kalın miyozinin bulunduğu bölgeler, anizotropik bant. Anizotropik bant. Kas tellerinde görülen ve açık renk bantlarla (ı bandı) almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince iplikler ile iç içe bulunan, kalın miyozin ipliklerinin bulunduğu bölgeler. anizotropik bant.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

A band synonyms : a crochordon, a c syndrom, abaxial, abdominal distention, abdominal palpation, a c deformity, discus anisotropicus.