A bandı nedir, A bandı ne demek

A bandı; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Kas tellerinde görülen ve açık renk bantlarla (I bandı) almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince iplikler ile iç içe bulunan, kalın miyozin ipliklerinin bulunduğu bölgeler. Anizotropik bant.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Teknik terim anlamı:

Miyozin filamanının tümünü ve aktin filamanının bir kısmını içeren, iskelet kasının sarkomerinde yerleşik bölge.

Kas tellerinde görülen ve açık renk bantlarla almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince ipliklerle iç içe bulunan, kalın miyozinin bulunduğu bölgeler, anizotropik bant.

A bandı kısaca anlamı, tanımı

Bant : Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. işlerde kullanılan düz, ensiz, yassı bağ, şerit, izole bant. Ses alma aygıtlarında seslerin kaydı için kullanılan manyetik oksitli plastik veya selüloz şerit. Yara üzerine yapıştırılan özel olarak hazırlanmış ilaçlı küçük şerit

Anizotropik bant : [Bakınız: A bandı]. A bandı.

 

Anizotrop bant : A bandı.

İskelet kası : [Bakınız: çizgili kas]. İstemli, çizgili kas. Çizgili kas.

Çizgili kas : Kas telleri üzerinde enine çizgiler gösteren ve çalışması isteme bağlı kas dokusu tipi. İskelet kası. Vücut kaslarının önemli bir bölümünü oluşturan, uzun silindirik kas tellerinden yapılan, iyi gelişmiş çapraz çizgiler içeren ve istemli çalışan, kas lifleri arasında anatomik ve işlevsel bir bağlantı olmayan ve yalnız sinir yoluyla etkin olan kas dokusu tipi, iskelet kası. Kas telleri üzerinde enine çizgiler gösteren ve çalışması istemli olan bir kas dokusu tipidir. bk. düz kas.

Yerleşik : Belli bir yere yerleşmiş. Bir yerin yerlisi olmuş, mütemekkin. Bir yerde varlığını sürekli olarak sürdürecek olan.

Kas teli : Çizgili kasta, kas telciklerinden oluşan ve kası meydana getiren teller. Farklılaşarak iplik biçimini alan, miyofibril adı verilen kas telciklerinden oluşan kas hücresi, kas lifi, kas hücresi. İskelet kasının oluşumunda bağ dokuda bulunan mezenkim hücreleri farklılaşarak miyoblastları, miyoblastlar ise bölünüp çoğalarak miyotüpleri, miyotüpler de birbirleriyle birleşip kas proteinlerini sentezleyerek kas teline, kalp kasında ise miyoblastlar birbirleriyle birleşmeyerek interkalat diskler vasıtası ile ard arda ve yan kollarla birbirine bağlanan kas teli adı verilen hücreler şekillenir. Birçok kas telciklerinden yapılmış olan ve yanayana uzanarak üzerinde enine bir çizgilenme gösteren teller.

Sarkomer : Çizgili kaslarda iki Z çizgisi arasında kalan ve kasılabilen en küçük birim. Çizgili kasın en küçük işlevsel birimi, çizgili kası oluşturan kasılabilir fibrillerden herbiri. Çizgili kasta iki Z çizgisi arasında kalan miyofibrillerin kasılabilir en küçük birimi. Kasılma anında I bandı ortadan kalkar ve komşu iki A bandını yalnızca Z bandı birbirinden ayırır.

 

Miyozin : Pek çok hücrede ve çizgili kasta bulunan, çizgili kasnı kalın ipliklerinin esas bileşeni olan, uzun iki iplik şeklinde, bir alfa heliks kuyruk, bir boyun ve ATPaz faaliyeti bulunan iki küresel baştan oluşan, miyozin I, miyozin II, miyozin V tipleri olan bir protein. Kalın iplik. Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan protein yapısındaki kalın iplikler. İskelet kasında en yüksek oranda bulunan, total kas proteininin % 60-70’ ini oluşturan kalın flamentlerin temel proteini. Kaslarda yapısal ve kasılmadaki işlevin yanı sıra, ATP’nin hidrolizini katalizleyen (ATPaz) bir enzim işlevi de göstermektedir. Suda erimeyen fakat tuz çözeltilerinde eriyen ve kas tellerinin karakteristik kimyasal yapısını meydana getiren bir kas proteini bk. akto-miyozin.

İskelet : İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih. Kuru, çıplak. Bir şeyi oluşturan temel çatı. Yumuşak bölümleri dökülmüş, ölü bir vücudun kemiklerinin bütünü. Bir eserin genel planı. Çok zayıf.

I bandı : [Bakınız: izotropik bölge]. İskelet kasında miyofibriller üzerinde açık renkte görünen ve tam ortasında Z bandının bulunduğu bölge, izotropik bant. I bandında yalnız aktin iplikçikleri yer alır.

Filaman : Elektrik ampullerinden akım geçtiğinde akkor duruma gelen ince iletken tel.

Almaşık : İki veya daha çok şeyin sıralanmasında karşılıklı değil, aralıklı olarak sağda ve solda yerleşmiş olan. Almaşlı olarak işleyen, mütenavip, alternatif.

Çizgili : Üzerinde çizgi bulunan.

İskele : Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer. Kıyıya yanaşan deniz aracına doğru uzatılan eğreti küçük köprü veya gemiye çıkmayı sağlayan merdiven. Vapur uğrağı olan şehir veya kasaba. İçerilerde bulunan bir yerin kendine en yakın olan deniz taşıtı uğrağı veya demir yolu durağı. Işıkların yerleştirilmesi, ışıkçıların dolaşabilmesi için stüdyolarda tavana yakın yerde duvarı çepeçevre saran çıkıntı. Geminin sol yanı. Yapıların dışında sıvama, boyama veya onarım için keresteden kat kat kurulan, çalışma sırasında üstüne çıkılan çatkı.

İç içe : Biri ötekinin içinde veya birine ötekinden geçilen. Birbirinin içinde, karışık bir durumda, birbirine çok yakın.

Dizili : Dizilmiş olan, sıralanmış, mürettep.

Sarkom : Kötücül bağ dokusu uru.

Renkli : Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan. Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film. Neşeli, canlı, ilgi çekici. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse).

Aktin : Hücrelerde bulunan küçük küresel (G aktin) protein birimlerinden oluşan iki polipeptit dizisinin sarmal yaparak oluşturdukları ipliksi protein (F aktin). Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan esas ipliksi proteinlerden biri; kasta aktin, tropomiyozin ve troponin ile beraber ince ipliği, miyozin ise kalın ipliği oluşturur. İnce filâmentlerin iki ucunda ipliğin bozulmasını engelleyen Çap Z ve tropomodulin denilen başlık proteinleri bulunur. Hücrelerde bulunan küçük küresel protein birimlerinden oluşan iki polipeptit dizisinin sarmal yaparak oluşturdukları, kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan esas ipliksi proteinlerden biri. Hücrelerde bulunan küçük hücresel (G-aktin) protein birimlerinden oluşan iki polipeptit dizisinin sarmal yaparak oluşturdukları ipliksi protein (F-aktin). Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan esas ipliksi proteinlerden biri. Apikompleksalarda hareket sistemi. Metazoaların kasları. Kas tellerinin kimyasal yapısına giren kasılma yeteneğine sahip bir kas proteini olup miyozinle beraber aktomiyozin halinde bulunur.

Diğer dillerde A bandı anlamı nedir?

İngilizce'de A bandı ne demek ? : anisotropic band, a band