A c deformity türkçesi A c deformity nedir

  • Arnold-chiari yapılış bozukluğu.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • A-c kusuru.

A c deformity ingilizcede ne demek, A c deformity nerede nasıl kullanılır?

A : Miktar belirtir. Amperin simgesi. Bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Pek iyi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Herhangi bir. Argonun simgesi. Atom ağırlığı. La (müzik terimi).

C : Yüz (romen rakamı). Temizleme, temizlenme. ilaçların karaciğer ve böbreklerden atılmalarının ne derece verimli olduğunu gösteren ve birim zamanda anılan organlarda ilaçlardan temizlenen plazma hacmini ifade eden kantitatif değer. bir dakikada böbrekler tarafından herhangi bir maddeden temizlenen plazma miktarı veya kan plazmasında bulunan herhangi bir maddenin arınma değeri, arınma. böbrekte glomeruler süzme hızı ve böbreğin iş görme kapasitesi için bir ölçüdür. Do nota. İngiliz alfabesinin üçüncü harfi. Kulombun simgesi. Yüz dolarlık banknot. C programlama dili. Orta. Karbonun simgesi. Romen rakamları dizisinde 100 sayısı.

Deformity : Biçim bozukluğu. Şekil bozukluğu. Çirkinlik. Bozukluk. Moral bozukluğu. Biçim bozukluğu, sakatlık; organın normal biçimde olmayışıyla belirgin durum. Çarpıklık. Sakatlık. Deformite.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

 

A can of worms : İçinden çıkılması zor durum. Çözümlenmesi güç bir problem.

A cappella : Enstrümansız. Çalgısız. Kilise veya şapel tarzda söylenen enstrümansız şarkı. Çalgı eşliği olmadan şarkı söyleyen (koro). Enstrümansız (şarkı söylemek). Müzik enstrümanları olmaksızın. Bir kilise veya şapel tarzında (müzik terimi). Herhangi bir çalgının eşliği olmadan. Enstrümansız (müzik).

A change in supply : Sunum kayması. Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması.

A change for the worse : Kötüye gitme. Kötüleşme. Kötü bir değişiklik.

A cell : Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

A change in demand : Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. İstem kayması.

İngilizce A c deformity Türkçe anlamı, A c deformity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A c deformity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

 

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Arnold chiari malformation : Arnold-chiari sendromu. Arnold-chiari malformasyonu. Arnold-chiari şekil bozukluğu. Beyinciğin foramen magnum’dan, omurilik kanalına doğru fıtıklaşmasıyla belirgin, genellikle nöral tüpün kapanmasındaki yetersizlikten kaynaklanan yapılış bozukluğu, a-c kusuru, a-c sendromu, chiari tip 2 yapılış bozukluğu.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Chiaries malformation type 2 : Chiaritip 2 yapılış bozukluğu.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A c deformity synonyms : abdomen, abaxial, a clay, a c syndrom, abdominal palpation, a dna, abattoir.