A c syndrom türkçesi A c syndrom nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Arnold-chiari yapılış bozukluğu.
  • A-c sendromu.

A c syndrom ingilizcede ne demek, A c syndrom nerede nasıl kullanılır?

A : Pek iyi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Argonun simgesi. En yüksek not. Belirli bir tür veya nitelikteki. Herhangi bir. Amperin simgesi. Miktar belirtir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. (herhangi) bir.

C : Klirens. Do (müzik terimi). Romen rakamları dizisinde 100 sayısı. Yüz dolarlık banknot. Kulombun simgesi. C programlama dili. Temizleme, temizlenme. ilaçların karaciğer ve böbreklerden atılmalarının ne derece verimli olduğunu gösteren ve birim zamanda anılan organlarda ilaçlardan temizlenen plazma hacmini ifade eden kantitatif değer. bir dakikada böbrekler tarafından herhangi bir maddeden temizlenen plazma miktarı veya kan plazmasında bulunan herhangi bir maddenin arınma değeri, arınma. böbrekte glomeruler süzme hızı ve böbreğin iş görme kapasitesi için bir ölçüdür. İngiliz alfabesinin üçüncü harfi. Do nota.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A can of worms : İçinden çıkılması zor durum. Çözümlenmesi güç bir problem.

A capella : Enstrümansız. Çalgısız.

A change for the worse : Kötü bir değişiklik. Kötüleşme. Kötüye gitme.

 

A change of air : Hava değişimi.

A cells : A hücresi. Alfa hücreleri. Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

A change in supply : Sunum kayması. Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması.

A cappella : Müzik enstrümanları olmaksızın. Çalgı eşliği olmadan şarkı söyleyen (koro). Herhangi bir çalgının eşliği olmadan. Enstrümansız (şarkı söylemek). Bir kilise veya şapel tarzında (müzik terimi). Enstrümansız. Kilise veya şapel tarzda söylenen enstrümansız şarkı. Enstrümansız (müzik). Çalgısız.

İngilizce A c syndrom Türkçe anlamı, A c syndrom eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A c syndrom ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Arnold chiari malformation : Arnold-chiari şekil bozukluğu. Beyinciğin foramen magnum’dan, omurilik kanalına doğru fıtıklaşmasıyla belirgin, genellikle nöral tüpün kapanmasındaki yetersizlikten kaynaklanan yapılış bozukluğu, a-c kusuru, a-c sendromu, chiari tip 2 yapılış bozukluğu. Arnold-chiari malformasyonu. Arnold-chiari sendromu.

 

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A c deformity : A-c kusuru.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Kesimevi. Mezbaha.

A c syndrom synonyms : abdominal pain, abdomen, a amplitude mod, chiaries malformation type 2, abdominal palpation, abaxial, abamectin.