A cell türkçesi A cell nedir

  • Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.
  • A hücresi.
  • Biyoloji alanında kullanılır.

A cell ile ilgili cümleler

English: Ali was put in a cell.
Turkish: Ali bir hücreye konuldu.

English: I'm going to buy a cell phone tomorrow.
Turkish: Yarın bir cep telefonu alacağım.

English: Do you have a cell phone, Tom?
Turkish: Cep telefonun var mı, Tom?

English: Do you have a cellphone?
Turkish: Senin cep telefonun var mı?

English: Tom doesn't have a cell phone.
Turkish: Tom'un bir cep telefonu yok.

A cell ingilizcede ne demek, A cell nerede nasıl kullanılır?

A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. (herhangi) bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Herhangi bir. La (müzik terimi). Atom ağırlığı. Miktar belirtir. En yüksek not.

Cell : Toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayali olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri, sentriol, lizozom, ribozom, gibi organeller ile mikrofilamentler, mikrotüpçükler vb. yapılar bulunan, genetik materyali ya bir zar ile çevrili (ökaryot) ya da sitoplazma içinde zarsız olarak yer alan (prokaryot) bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği. Kıvılkesim işleminin yapıldığı kap. Göze. Oda (manastır vb içinde). Cep. Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, nükleer enerji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Oda. Ayrışık reaktörde, madde bileşimli ve benzer geometrik şekilli bölge birimi. Oda (manastır vb).

 

A cells : A hücresi. Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. Alfa hücreleri.

Document a cell : Hücreyi belgeye çevir.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A bad egg : Şerefsiz. Beş para etmez kişi. Beş para etmez kimse. Değersiz kimse. Kendisine güvenilmeyen. Sözünde durmayan. Dürüst olmayan kişi. İtin teki.

İngilizce A cell Türkçe anlamı, A cell eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A cell ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abo blood groups system : Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi. Abo kan grupları sistemi.

 

A site : Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri. A yeri.

Endocrinocytus alpha : Endokrin pankreasta adacığın daha çok çevresinde bulunan, kan şekerini yükselten glukagon salgılayan ve asidofil yapıda alkolde çözülmeyen granüller içeren hücre.

Aardwolf : Yeleli sırtlan. Bir sırtlanın özelliklerine sahip ve esas olarak böceklerle özellikle termitlerle beslenen güney ve doğu afrika yerlisi çizgili memeli. Etçiller (carnivora) takımının, sırtlangiller (hyaenidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, bütün sırtı boyunca uzanan bir yelesi olan, kuzey afrika'da yaşayan bir tür.

Acacia : Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler. Mimoza. Akasya sakızı. Akasya. Arap zamkı. Salkım ağacı.

Abramis zone : Akarsuların durgun akan ve abramis türlerinin baskın olduğu bölgesi. Abramis zonu. Akarsuların durgun akan bölgeleri.

A chromosome : A kromozomu. Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar.

Abambulacral area : Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi. Abambulakral bölge.

Abiotic environment : Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Cansız çevre. Abiyotik çevre. Abiyotik ortam. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

Aardvarks : Yerdomuzu. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Damarlı dişliler. Yer domuzugiller. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım.

A cell synonyms : aardvark, a cells, a protein, abacus bodies, abiotic factor, abductor muscle.