A cells türkçesi A cells nedir

  • A hücresi.
  • Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Alfa hücreleri.

A cells ingilizcede ne demek, A cells nerede nasıl kullanılır?

A : En yüksek not. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar belirtir. Atom ağırlığı. Argonun simgesi. (herhangi) bir.

Cells : Toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi. Oda (manastır vb). Göz. Pil. Hücreler. Hücre. Petek gözü.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A bad egg : Dürüst olmayan kişi. Beş para etmez kimse. Kendisine güvenilmeyen. Değersiz kimse. İtin teki. Şerefsiz. Sözünde durmayan. Beş para etmez kişi.

 

A bad lot : Serseri takımı. Sağlam ayakkabı değil. Tembel. Kötü ve ahlaksız kimse (argo terim). Serseri. İt kopuk. İtin teki. Uyumsuzlar grubu. Beş para etmez kişi.

A bad hat : Ahlaksız tip. Yavşak.

İngilizce A cells Türkçe anlamı, A cells eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A cells ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Endocrinocytus alpha : Endokrin pankreasta adacığın daha çok çevresinde bulunan, kan şekerini yükselten glukagon salgılayan ve asidofil yapıda alkolde çözülmeyen granüller içeren hücre.

A cell : Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

A chromosome : A kromozomu. Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar.

Abiotic factor : Abiyotik faktör. Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler. Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen, iklim faktörleri, toprağın özellikleri ve suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.

Abiotic environment : Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Abiyotik çevre. Cansız çevre. Abiyotik ortam. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

Aardvark : Yer domuzu. Yerdomuzu. Karınca yiyen. Borudişli. Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür.

 

Acacia : Salkım ağacı. Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler. Akasya sakızı. Arap zamkı. Akasya. Mimoza.

Abramis zone : Akarsuların durgun akan ve abramis türlerinin baskın olduğu bölgesi. Akarsuların durgun akan bölgeleri. Abramis zonu.

Aardvarks : Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Yerdomuzu. Yer domuzugiller. Damarlı dişliler. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım.

Abacus bodies : Abacus cisimcikleri. Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri.

A cells synonyms : a site, abductor muscle, a protein, aardwolf, abambulacral area, abo blood groups system.