A clay türkçesi A clay nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Beyaz kil.
  • Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A clay ingilizcede ne demek, A clay nerede nasıl kullanılır?

A : Pek iyi. Atom ağırlığı. Belirli bir tür veya nitelikteki. La (müzik terimi). Herhangi bir. Miktar belirtir. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. İngiliz alfabesinin birinci harfi. (herhangi) bir.

Clay : Amerikalı bir boksör. Yerküre. Balçık. Tanecikleri 0.0004 mm'den daha küçük, çimentolanmamış kil mineralleri topluluğu. Hamur. Biyoloji, kimya, madencilik, jeoloji alanlarında kullanılır. Cassius clay (1942 doğumlu, muhammad ali olarak bilinir). Çömlekçi çamuru. Çamur. Aluminyumlu minerallerin bozunmasıyla oluşan, kimyasal yapısı yaklaşık aı2o 2 si 0 2 h2o olan, yumuşak, suyla biçim verilebilen değişik renklerdeki bir tür toprak.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

 

A bad egg : Değersiz kimse. Beş para etmez kimse. Dürüst olmayan kişi. İtin teki. Kendisine güvenilmeyen. Şerefsiz. Sözünde durmayan. Beş para etmez kişi.

A bad hat : Ahlaksız tip. Yavşak.

A bad lot : Uyumsuzlar grubu. Serseri. Tembel. İtin teki. Kötü ve ahlaksız kimse (argo terim). İt kopuk. Serseri takımı. Beş para etmez kişi. Sağlam ayakkabı değil.

İngilizce A clay Türkçe anlamı, A clay eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A clay ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abaxial : Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksen dışı. Eksendışı. Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi).

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Kaoline : Arıkil. Kaolen. Ankil. Kil. Kaolin.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abattoir : Mezbaha. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane.

 

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

A clay synonyms : caolin, white clay, abdomen, a dna, abdominal pain, abdominal distention, a band, a amplitude mod.