A fat chance türkçesi A fat chance nedir

  • Zayıf bir ihtimal.
  • Küçük bir şans.

A fat chance ingilizcede ne demek, A fat chance nerede nasıl kullanılır?

A : Amperin simgesi. (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Miktar belirtir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Herhangi bir. Argonun simgesi. Bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. La (müzik terimi).

Fat : Yağ asitleri ve gliserinden oluşan, 20°c'de katı olan, organik çözücülerde çözünen kimyasal madde. Yağ asitlerinin karışık yapılı alkollerle meydana getirdiği esterler. Yağ asitlerinin gliserolle oluşturduğu bileşik. Şişman. Besiye çekmek. Şişmanlatmak. Katı yağ. Yağ. Semirtmek.

Chance : Kazanı. Bir olayın gerçekleşme olasılığının çok sayıda bağımsız etkenin zamandaş işleyişi sonucu olduğu ya da salt rastlantıya bağlı kaldığı durum. Şans eseri olan. Talih. Fırsat. İhtimal. Planlanmamış. Tesadüfen olmak. Göze almak.

A fat lot : Hiç.

A fat lot you care : Birisi gerçekten ilgilendiğini sanabilir!.

Fat chance : Olamaz. (argo) mümkün değil. Uzak ihtimal. Hiç şansın yok. İhtimali yok.

In a fatherly manner : Bir babanın davranacağı şekilde. Baba gibi. Babacan bir şekilde.

Became a father : Bir aile kurdu. Çocuğu oldu. Baba oldu.

Be a father to : Büyütmek. Bir baba gibi davranmak. Göz kulak olmak. -e baba olmak (genellikle biyolojik). Öğüt vermek. Korumak. Nasihat vermek.

 

İngilizce A fat chance Türkçe anlamı, A fat chance eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A fat chance ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Off chance : Uzak bir ihtimal. Bir ihtimal.

A fat chance synonyms : a bare chance.