A level türkçesi A level nedir

  • Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi).
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • A-düzeyi.

A level ile ilgili cümleler

English: His martial arts prowess has already reached a level of sublime perfection.
Turkish: Onun dövüş sanatları kahramanlığı zaten yüce mükemmellik seviyesine ulaştı.

English: Sea levels around the world are rising.
Turkish: Deniz seviyeleri dünya çapında yükseliyor.

English: The summit of the mountain is about 2000 meters above sea level.
Turkish: Dağın tepesi, yaklaşık olarak deniz seviyesinin 2000 metre üzerindedir.

English: The water rose to a level of 10 meters.
Turkish: Su on metrelik bir seviyeye yükseldi.

English: How far above sea level are we?
Turkish: Deniz seviyesinin ne kadar üstündeyiz?

A level ingilizcede ne demek, A level nerede nasıl kullanılır?

A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar belirtir. (herhangi) bir. En yüksek not. Pek iyi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Herhangi bir. Bir. La (müzik terimi). İngiliz alfabesinin birinci harfi.

Level : Akılcı. Yatay. Makul. Eşit düzeye getirmek. Amaç olarak seçmek. Bir nesnenin bir başkasına göre kimi niceliklerinde ya da konumunda gösterdiği ayrılık derecesi. Namuslu. Ufki bir yüzey sağlamak. Yerle bir etmek. Dengeli.

Assign a level : Düzey ata.

 

Have a level head : Ne yapacağını bilmek. Soğukkanlılığını muhafaza etmek. Mantıklı olmak. Soğukkanlı olmak. Sakin olmak. Mantıklı kararlar vermek.

On a level with : İle aynı düzeyde. Aynı hizada. İle bir seviyede. Seviyesinde. İle aynı hizada. Bir düzeyde.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

İngilizce A level Türkçe anlamı, A level eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A level ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Abadir test : Abadir sınaması.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

A priori analysis : Öncül çözümleme. A priyori analiz.

A error : A-hatası.

Abc method : Abc yöntemi. Yaklaşık bootstrap güven yöntemi.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

A level synonyms : a priori theoretical criteria, a posteriori information, a priori probability, a priori information, abel blanchard model.