A matter of life and death türkçesi A matter of life and death nedir

A matter of life and death ile ilgili cümleler

English: It's a matter of life and death.
Turkish: Bu bir yaşam ve ölüm meselesi.

A matter of life and death ingilizcede ne demek, A matter of life and death nerede nasıl kullanılır?

A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar belirtir. La (müzik terimi). (herhangi) bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Argonun simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Amperin simgesi. Pek iyi. En yüksek not.

Matter : Madde. Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık. Konu. Farketmek. Sebep. Neden. Özdek. Yazılı belge. Mesele. İrinlenmek.

Of : Den. In. -den övünerek bahsetmek. Yüzünden. Nin. -nin. -in. Karşı. -li. -dan.

Life : Bilgisayar, biyoloji alanlarında kullanılır. Canlılık. Hayat süresi. Hayatla ilgili. Canlı. Dirilik. Hareket. Can. Ömür boyu. Hayat.

And : Ayrıca. Ve. Hem... hem de. İle. Ve bu yüzden. Da. Sonra. Ma. Daha sonra. -bundan dolayı.

A matter of : Bir sorunun. Bir konunun. Meselesi.

As a matter of principle : Prensip gereği. Prensip olarak. Prensipte.

A matter of taste : Zevk meselesi.

A matter of course : Beklenen son. Kaçınılmaz son.

As a matter of fact : Doğrusu. Gerçek şu ki. Zaten. Aslına bakarsan. Doğrusunu istersen. Nitekim. Aslında. Hakikaten. Gerçekten. İşin doğrusu.

 

İngilizce A matter of life and death Türkçe anlamı, A matter of life and death eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A matter of life and death ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Big deal : Bana ne. Hıh!; yok ya. Önemli kimse. Büyük marifet. Ne farkeder ki. O da bir şey mi; ne olacak yani. Aman ne önemli!. Büyük iş. Büyük mesele.

Crucials : Çapraz. Mühim. Zor. Can alıcı. Kesin. Elzem. Kritik. Ehemmiyetli.

Of the essence : Kritik öneme sahip. Çok gerekli.

High level : Yüksek standart. Yüksek düzeyli. Yüksek seviye. Zirve. Üst seviye. Yüksek düzey.

Of paramount importance : Son derece kayda değer. Son derece önemli olan.

All important : Çok mühim.

Moliminous : Zahmetli. Büyük öneme sahip.

Red letter : Unutulmaz. Bayram. Özel bir gün.

A matter of life and death synonyms : question of life and death, of great importance, matter of life or death, inestimable, momentous, crucial, earth shattering, of great account, pivotal.