A pair of scissors türkçesi A pair of scissors nedir

A pair of scissors ile ilgili cümleler

English: There is a pair of scissors on the desk.
Turkish: Masanın üstünde bir makas var.

English: I need a pair of scissors to cut this paper.
Turkish: Bu kağıdı kesmek için bir makasa ihtiyacım var.

English: Ali took a pair of scissors out of the drawer.
Turkish: Ali çekmeceden bir makas çıkardı.

English: I cut the paper with a pair of scissors.
Turkish: Kağıdı bir makasla kestim.

English: There's a pair of scissors in the top drawer.
Turkish: Üst çekmecede bir makas var.

A pair of scissors ingilizcede ne demek, A pair of scissors nerede nasıl kullanılır?

A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Herhangi bir. Atom ağırlığı. Argonun simgesi. Pek iyi. Miktar belirtir. (herhangi) bir. En yüksek not. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. La (müzik terimi).

Pair : Çift çift düzenlemek. Eş. Arabanın iki atı. Çift olmak. Eş olmak. Karı koca. Çiftleştirmek. Evlendirmek. İki parçadan oluşan şey. Eşleşmek.

Of : In. -li. -in. -dan. Karşı. Nin. Den. Li. -nin. Yüzünden.

Scissors : Genellikle karşıdan gelen topa havada, bacakları makas gibi devindirerek yapılan vuruş. Denge sanatının gösterişli bir numarası : sanatçı at üstünde amuda kalkmış durumda giderken dengesini bozmadan büyük bir makas gibi bacaklarını açıp kapar.. Makas (kesmek için kullanılan). Makas. Makaslama vuruş. Kaycı.

 

A pair of : Bir çift.

A pair of compasses : Pergel.

A pair of drawers : Külot.

A pair of braces : Pantolon askısı.

A pair of denims : Kot pantolon. Cin pantolon. Blucin.

İngilizce A pair of scissors Türkçe anlamı, A pair of scissors eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A pair of scissors ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Shears : Çayır makası. Büyük makas. Yün kırkma makası. Kesme. Maden makası. Yün kırpma makası. Metal kesme makası. Kırkma makası. Kırkı.

Claw : El atmak. El uzatmak. Tırnak. Çekmek (zorlukla). Cırmalamak (kedi vb). Tırmalamak (kedi vb). Tırmalamak. Tırnaklamak. Alıcı ve göstericide filmin aralı devinimine bağlı olarak çalışan, filmdeki deliklere girerek ya filmin pencere önünde düzgün durmasını ya da aralı devinim düzeneğine bağlı olarak bir resim boyu ilerlemesini sağlayan madenden çıkıntılar. (buna göre tutucu ve yürütücü tırnak çeşitleri vardır.). Yırtmak.

Leaf spring : Düz yay. Yaprak makas. Yaprak yay. Yassı ve uzun yay. Yapraklı yay.

Scissors : Makas (kesmek için kullanılan). Kaycı. Makaslama vuruş. Denge sanatının gösterişli bir numarası : sanatçı at üstünde amuda kalkmış durumda giderken dengesini bozmadan büyük bir makas gibi bacaklarını açıp kapar.. Genellikle karşıdan gelen topa havada, bacakları makas gibi devindirerek yapılan vuruş.

Clippers : Tırnak makası. Yün makası. Saç kesme makası. Makas (saç, tirnak). Kırpma makası. Demirci el makası.

Switches : Değişmek. Vurmak. Sallamak. Dönmek. Demiryolu makası. Değiştirmek. Yer değiştirmek. Makas değiştirmek. Kontaktör-anahtarlar.

 

Clipper : Hızlı yelkenli. Sürat teknesi. Hızlı giden şey. Kırpıcı. Saç makası. Kırpıcı devre. Kliper tipi uçak. Kırpma makası. Kesici devre.

Pincers : Tutaç. Maşa. Kerpeten. Kıskaç. Pense. Pens. Eklem bacaklı hayvanlarda, birinci yürüme bacağının ucunda bulunan, savunma ve saldırmada kullanılan kıskaç biçimi bir yapı.

Points : Derece. Nokta. Demiryolu makası. İşaretler. Sayı. Puanlar. Puan. Makas (demiryolu). Noktalar.

A pair of scissors synonyms : pair of scissors, laminated leaf spring, scissor, chela.